Image
Illustration av Västerås nya resecentrum.
Illustration av Västerås nya resecentrum. Bild: BIG

Corem bygger när Västerås får nytt resecentrum

Bygg/Arkitektur Under onsdagen fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra Västerås nya resecentrum. Samma dag beslutade även byggnadsnämnden att skicka vidare resecentrums detaljplan för antagande, något som väntas bli klart i kommunfullmäktige under hösten 2023. Preliminär byggstart för projektet är 2025. Detaljplanen innehåller även två nya bostadskvarter med Corem som en av fastighetsägarna.
Publicerad den 22 Juni 2023

Resecentrum är ett delprojekt i det stora stadsutvecklings-projektet Mälarporten. Västerås växer på båda sidor om järnvägen och inom en kilometer från resecentrum planeras för 10 000 nya bostäder och över 15 000 arbetsplatser.

Resecentrums arkitektur är skapad av danska arkitektkontoret BIG. Idén bakom gestaltningen handlar om att knyta ihop staden över spåren genom landskapet som höjer sig över järnvägen och förbinder city med Mälarsidan med nya gång- och cykelvägar över spåren.

– Det är en stor dag för oss i projekt Mälarporten. Vi har arbetat med detaljplanen och hela projektet sedan BIG vann arkitekttävlingen 2015. Det här är verkligen en milstolpe för Västerås, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Detaljplanen innehåller även två nya bostadskvarter. En av fastighetsägarna i detaljplanen är Corem, som planerar för ett helt kvarter med bostäder, arbetsplatser, hotell och annat serviceutbud i anslutning till resecentrum.

– Som betydande fastighetsägare i Västerås är vi glada att medverka till resecentrums utveckling och kunna möjliggöra en attraktiv stadsdel med bostäder, service, handel och arbetsplatser i bästa läge. Denna detaljplan är ett viktigt steg i att kunna fortsätta stärka och utveckla Västerås stadskärna, staden och regionen. Corems stadsutvecklingsarbete och projekt gör det möjligt att både möta efterfrågan för framtiden och bidra till en modern innerstad i rörelse, säger Hans Lindh, regionchef, Corem.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige