Image

Carnegie fullföljer tremiljardersförvärv

Transaktioner D. Carnegie & Co har förvärvat samtliga aktier i Stendörren Bostäder. Förvärvet har föregåtts av en rad transaktioner genom vilka Stendörren indirekt har förvärvat bostadsfastigheter till ett värde motsvarande omkring tre miljarder kronor (inklusive skulder på cirka två miljarder kronor).
Publicerad den 4 Mars 2014

Betalning för Carnegies förvärv av Stendörren-aktierna har erlagts genom att Carnegie ställt ut reverser till säljarna. Enligt överenskommelse med säljarna ska dessa reverser, under förutsättning av att bolagsstämma i D. Carnegie den 17 mars 2014 beslutar om kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag, kvittas mot sammanlagt 26 849 235 aktier i Bolaget till ett värde av cirka 1 074 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig emissionskurs om 40 kronor.

Transaktionen är ett led i Carnegies plan att omformas till en renodlad fastighetsaktör och påbörja en process för att notera sina aktier på Nasdaq OMX First North, med ambitionen att kort därefter noteras på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista.

- För den som tror att det kommer fortsätta vara attraktivt att flytta till, arbeta och bo i Stockholm med omnejd är D. Carnegie & Co ett mycket intressant investeringsalternativ i fastighetssektorn. Redan från start har vi har ett attraktivt fastighetsbestånd med stora förädlingsmöjligheter, en beprövad affärsmodell, låg skuldsättning och goda kassaflöden. Vår ambition är att fortsätta växa och ansöka om en notering i syfte att underlätta finansieringen av fortsatta förvärv, säger D. Carnegies vd Ulf Nilsson.

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Det blir Castellums fokus under nye vd:n

Bolag Efter Rutger Arnhults avsked har branschens mest uppmärksammade vd-stol nu fyllts sedan Joacim Sjöberg utsetts till vd för Castellum på permanent basis. För Fastighetssverige ger Joacim Sjöberg sin syn på nya rollen, perioden som tf vd, styrkan i att ha suttit i styrelsen för bolag och hur han ser på Castellums position nu och inför framtiden och vilka fastigheter bolaget kommer fokusera på framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige