Image

Stendörren till börsen

Bolag Broadgate Stendörren Fastigheter blir huvudägare till D. Carnegie & Co och siktar på börsnotering.
Publicerad den 3 September 2013

Aktieägarna i D. Carnegie & Co beslutade på extra bolagsstämma i juli 2013 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i bolaget och att samtidigt försöka finna en ny huvudägare till bolaget.

– Ett stort antal bolag anmälde sitt intresse för nyemissionen och vi har nu genomfört en process där vi noga gått igenom de mest intressanta budgivarna. Dessa har fått genomföra en due diligence-process och därefter lämna ett bud för att teckna nyemissionen och därigenom bli ny huvudägare till D. Carnegie & Co, säger Rolf Åbjörnsson, advokat och styrelseordförande i D. Carnegie & Co.

– Vi fick flera mycket bra bud och kan med glädje välja en lösning vi är säkra på kommer att uppskattas av bolagets omkring 8 000 aktieägare, fortsätter Ronald Bengtsson, vd och styrelseledamot i D. Carnegie & Co.

– Vi valde att ingå avtal med Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)) för att de gav ett attraktivt erbjudande, men också för att vi verkligen gillar deras affärsidé och de fastigheter de kommer att föra in i bolaget, säger Åbjörnsson.
Savills har varit rådgivare till Stendörren i affären.

I den inledande nyemissionen kommer Broadgate Stendörren Fastigheter att teckna nya aktier till en teckningskurs motsvarande de befintliga aktiernas kvotvärde vilket tillför D. Carnegie & Co omkring 2,4 miljoner kronor. Broadgate Stendörren Fastigheters ägande i bolaget kommer efter att den inledande nyemissionen är genomförd att uppgå till 80 procent av aktiekapitalet. Styrelsen kommer vidare när den inledande nyemissionen är genomförd att kalla till en extra bolagsstämma och i samband med det föreslå en apportemission riktad till Broadgate Stendörren Fastigheter för att föra in fastigheter till ett värde på antagen skuldfri basis av omkring tre miljarder kronor med ett övervärde om omkring en miljard kronor inklusive skuld (det vill säga fastigheterna som tillförs är belånade med omkring två miljarder kronor) i bolaget.

Som en integrerad del av apportemissionen kommer de befintliga aktieägarna erbjudas att teckna aktier i bolaget till omkring 200 miljoner kronor i syfte att dels försvara sitt ägande, dels delta i bolagets fortsatta utveckling framåt. I samband därmed kommer även en process att påbörjas avseende att notera bolagets aktier på Nasdaq OMX First North eller liknande lista.

Broadgate Stendörren Fastigheter har varit verksamt inom fastighetsbranschen med huvudfokus på bostadsfastigheter och bostäder i 20 år och äger även hyresfastigheter och industrifastigheter i framför allt Stockholmsområdet. Idag äger och förvaltar man 3.500 lägenheter och har en balansomslutning på omkring 4,5 miljarder kronor.

Broadgate Stendörren Fastigheter förvaltar sina fastigheter i egen regi och med egen personal.

Affärsmodellen för bostadsfastigheter, det som primärt kommer att apporteras in i D. Carnegie & Co, är att utnyttja den naturliga omsättningen av lägenheter för att effektivt kunna renovera vakanta lägenheter och erbjuda dem till i första hand hyresgäster i området men även till andra intressenter. Renoveringen sker enligt Broadgate Stendörren Fastigheters egna koncept ”Bosystem” och med eget material. Detta leder till en halvering av renoveringskostnaden jämfört med normala förhållanden. Man har arbetat med modellen under lång tid och den har varit väldigt uppskattad av såväl hyresgästerna som av Hyresgästföreningen.

– Vi tror att D. Carnegie & Co kan utgöra en mycket bra plattform för en expansion inom bostadsfastigheter. Bolaget har en bred och stark ägarkrets som både kan investera i bolaget samt möjliggöra en snabb notering i syfte att underlätta finansieringen av fortsatta förvärv, säger Broadgate Stendörren Fastigheters vd Knut Pousette.

Arbetet med nyemissionen startar direkt och planeras vara genomfört under september. Avtalet med Broadgate Stendörren Fastigheter är villkorat av ägarna till D. Carnegie & Co:s preferensaktier ingår avtal med Broadgate Stendörren Fastigheter om att antingen överlåta sina preferensaktier till Broadgate Stendörren Fastigheter mot kontant ersättning alternativt utväxla sina preferensaktier med Broadgate Stendörren Fastigheter mot stamaktier i D. Carnegie & Co.

D. Carnegie & Co har en historia som få andra bolag i Sverige. Redan i mitten av 1700-talet startade George Carnegie det företag som skulle utgöra grund för Carnegie-dynastin i Göteborg. 1803 grundade sedan David Carnegie det som är grunden till det nuvarande D. Carnegie & Co. En historia på 210 år med andra ord. Under dessa sekler har bolaget varit verksamt i mängder av branscher: Rederi, sågverk, järnverk, porterbruk, sockerbruk, fastighetsbolag och bank.

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY