Image

Bostadsutveckling, kompetens och integration på Fasticonbåten

Event På Fasticonbåten diskuterades utmaningar och möjligheter på fastighetsbranschen innan besökarna bjöds på en fin skärgårdstur på S/S Stockholm. På seminarieprogrammet stod bland annat bostadsutvecklings-, kompetens- och integrationsfrågor.
Publicerad den 9 Juni 2015

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör på Stockholms stad, gav en bild av ett Stockholm i kraftig tillväxt. Det befolkningsmässiga nettotillskottet uppgick till nästan 18 000 personer under 2014, ungefär samma nivå som de närmast föregående åren.
Stadens målsättning är att producera 40 000 bostäder fram till år 2020 och sedan ytterligare 100 000 fram till år 2030.

- Målsättningen står fast även med den nya politiska majoriteten. Där är de olika blocken helt överens, även om de har olika uppfattningar om var man ska bygga.

Stadsbyggnadskontoret är just nu i en rekryteringsprocess – 25 nya planhandläggare ska rekryteras, vilket inte är gjort i en handvändning.

Jonas Gustavsson, vd för Fasticon Kompetens, presenterade en enkätundersökning som visade att det är stor konkurrens om kompetensen i branschen, inte minst när det gäller projektrelaterade tjänster. Av det 50-tal respondenter – kommuner och fastighetsbolag – som hade svarat på undersökningen angav de att de planerade att anställa i snitt 1,7 personer de närmaste tre månaderna. Inom fem år var rekryteringsbehovet 4,6 personer i snitt.

- En tydlig förändring som har skett de senaste åren är att personalomsättningen har ökat markant, från runt fem procent per år till över tio. Och det är högre omsättning hos kommunerna än hos bolagen, berättade Jonas Gustavsson.

Moderatorn Tomas Ernhagen – Fastighetsägarnas chefsekonom – berättade om en undersökning Fastighetsägarna hade gjort som visade att åtta av tio medlemsföretag tycker att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Mona Finnström, vd för arbetsgivarorganisationen Fastigo, menade att branschen absolut inte kan lita på att det allmänna utbildningssystemet ska kunna täcka behovet av kompetens.

- Branschen måste bli bättre på att utbilda och attrahera. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd gör vad de kan men det räcker inte. Det råder kompetensbrist i branschen, sa hon.

Rikshems förvaltningschef Sven-Göran Svensson berättade att Rikshem fokuserar mer på inställning än på formell kompetens vid rekryteringar.

- Har man rätt inställning går det alltid att få rätt kompetens genom internutbildning. Vi kan inte räkna med att alltid kunna rekrytera personal med rätt kompetens från början, menade han.

Panelen var överens om att ett av branschens problem är att den är för konservativ och homogen. Mer än nio av tio rekryteringar sker inom branschen och andelen utrikes födda är väldigt liten.

- Det är bara att titta på hur vi som är här i dag ser ut, sa Mona Finnström och påpekade den självklara problematiken:

- 1994 hade elva procent av den svenska befolkningen utländsk härkomst, i dag är siffran 23 procent. Hur tror ni att det ser ut om 20 år? Det är våra kunder det handlar om, borde inte vi som samhällsbyggare spegla samhället lite bättre?

Hon påpekade också att arbetslösheten hos människor mellan 25 och 54 med helsvensk bakgrund är väldigt liten, ungefär tre procent.

- Den stora arbetskraftsreserven finns i dag bland de utrikes födda, sa hon.
Om kompetensproblematiken är svår att bemästra känns finansieringen för de kommande bostäderna enklare att lösa.

- Pengar finns absolut, för vår del gäller det att hitta rätt låntagare, sa Göran Råckle, chef för fastighetsanalys på Swedbank.

Däremot uttryckte han en viss oro för att marknaden i Sverige börjar vänja sig vid den nuvarande situationen med nollräntor och nollinflation.

- Det är definitivt ingen verklighet som kommer att råda. Långräntorna har redan börjat ticka uppåt och de allra flesta bedömarna tror att detta kommer att eldas på i september då de amerikanska centralbankerna förväntas höja sina räntor. Det bör vara startskottet för återgången till ett normaliserat ränteläge, på runt fem procent.

En längre sammanfattning av Fasticonbåten finns här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fasticon på Branschguiden

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn.

Digitaliseringen är en av flera drivkrafter som förändrar affärsmodeller och yrkesroller i grunden. Det kräver nya kunskaper och nya arbetssätt. Vi har förståelse för förändringarna och hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad.

Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göt...

Läs mer om Fasticon på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige