Image

Aros Bostad tar in 1,1 miljarder

Bolag Aros Bostadsutveckling reser cirka 1,1 miljarder kronor i eget kapital. Inriktningen kommer att vara bostadsutveckling i framförallt Storstockholmsområdet och innefattar såväl nyproduktion som konvertering och utveckling av befintliga kommersiella fastigheter till bostäder.
Publicerad den 18 November 2015

Huvudinvesterare är Första AP-fonden, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv tillsammans med SEB:s Pensionsstiftelse samt privata investerare.

Kapitalanskaffningen skapar förutsättningar att genomföra utvecklingsprojekt till en investeringsvolym om ytterligare cirka 3,5 miljarder kronor.

Samir Taha, vd för Aros Bostad:
- Vi är mycket nöjda med vårt nya samarbete och att vi ytterligare breddar vår kapitalbas. Att våra tidigare investerare ger oss förnyat förtroende och investerar ytterligare i vår affärsidé känns mycket tillfredsställande.

- Att därtill få med ytterligare en stor, kompetent och välrenommerad institution som Första AP-fonden tillsammans med framgångsrika och kapitalstarka entreprenörer är ett fortsatt erkännande av Aros Bostads genomförandeförmåga och kompetens.

Tomas Krywult, fastighetschef SEB Investment Management:
- Jag är mycket nöjd med samarbetet med Aros Bostad och de investeringsmöjligheter som vårt samarbete har gett. Investeringarna kompletterar våra övriga tillgångar på det sätt jag eftersträvar. Jag ser nu fram mot att ta ytterligare ett steg framåt och att arbeta vidare i denna delvis nya investerarkonstellation.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator på väg att köpa av storägare för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna på väg att sälja till Fastator – "kulturskatter" i Åre och Visby.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY