Image

”Garantier ingen automatisk garanti”

Juridik Genom att säljaren lämnar garantier kan riskerna i en fastighetstransaktion i viss mån allokeras mellan parterna. Men Louise Bjärgård och Erika Åslund, advokater på Cederquist, höjer ett varningens finger; man kan inte alltid förlita sig på att få ersättning om det brister i säljarens garantier.
Publicerad den 12 Juni 2012
Erika Åslund. Bild: Louise Billgert. Bild: Louise Billgert
Erika Åslund. Bild: Louise Billgert. Louise Billgert. Bild: Louise Billgert. Bild: Louise Billgert
Louise Billgert. Bild: Louise Billgert.

Fastighetssveriges senaste pappersmagasin innehåller bland annat ett stort tema om fastighetsjuridik. I detta skriver Louise Bjärgård och Erika Åslund en initierad och intressant betraktelse om garantier och om behovet av en noggrann due diligence vid fastighetsförvärv. De skriver bland annat:

”Köparens undersökning, due diligence, vid fastighetstransaktioner syftar till att identifiera riskerna med förvärvet. Genom att säljaren lämnar garantier kan dessa risker i viss mån allokeras mellan parterna. Men kan köparen alltid förlita sig på att få ersättning om det brister i en av säljaren lämnad garanti?”

”Trots att det uppstår ett garantibrott är det således inte säkert att köparen erhåller någon kompensation från säljaren. Exempelvis måste den skada som köparen drabbas av på grund av garantibrottet uppgå till ett visst belopp och den måste upptäckas samt reklameras på föreskrivet sätt och inom en viss tid. Därutöver har säljaren allt som oftast inget ansvar för garantibrottet om köparen upptäckt, eller till och med borde ha upptäckt, bristen vid sin due diligence-undersökning. Denna begränsning av säljarens ansvar ställer höga krav på att köparen har genomfört en noggrann undersökning. Det faktum att en säljare lämnar flertalet garantier betyder således inte att köparen kan känna sig trygg med att få ersättning vid brott mot garantierna. Köparen kan inte hålla säljaren ansvarig för en garanti om köparen förstått, eller kanske till och med borde ha förstått, att garantin är felaktig.”

Du kan läsa hela texten i Fastighetssveriges nya pappersmagasin. Du hittar # 2 2012 som e-tidning här. Texten om garantierna finns på sidorna 88-90.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Advokatfirman Cederquist KB på Branschguiden

Skräddarsydd juridik.

En advokatbyrås hjärta är legal kompetens. Samtliga våra jurister kombinerar expertis inom sina respektive verksamhetsområden med en genuin kunskap om svensk rätt. Detta innebär att vi inte bara tillhandahåller rådgivning av högsta möjliga kvalitet utan också att alla våra jurister kan identifiera de relevanta frågeställningarna inom varje uppdrag och, om nödvändigt, hänvisa till en expert i någon av våra andra verksamhetsgrupper.

En effektiv organisation skapar täta samarbeten – både med klienter och internt. Detta hjälper oss att förstå...

Läs mer om Advokatfirman Cederquist KB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY