Image

”Ett hot mot den finansiella stabiliteten”

Juridik På torsdagen presenterades Företagsskattekommitténs förslag som bland annat innebär omfattande begränsningar av ränteavdrag – förslaget slår hårt mot fastighetsbranschen. Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo kallar förslaget ett hot mot tillväxten och den finansiella stabiliteten.
Publicerad den 12 Juni 2014
Reinhold Lennebo. Bild: Tobias Björkgren
Reinhold Lennebo.

Kommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. Kommitténs förslag består av två delar.

I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av.

Därutöver får inga avdrag för finansiella kostnader göras. Förslaget innebär således ett slopat avdrag för negativa finansnetton.

I den andra delen införs ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader - ett så kallat finansieringsavdrag - som uppgår till 25 procent av företagets hela skattemässiga resultat.

Finansieringsavdraget får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte och är för företagen ekonomiskt likställt med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter.

De som får betala sänkningen av bolagsskatten är företag med hög belåning. Det drabbar i synnerhet lågavkastande företag. Dit hör många företag i fastighetsbranschen, som med Företagsskattekommitténs förslag enligt Fastighetsägarna kommer att få en skattehöjning på 3,2 miljarder kronor.

– Det är naturligtvis ett förslag som kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, när det blir dyrare för bostadsbolagen att investera. Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre, säger Reinhold Lennebo.

Fastighetsbranschen är till sin natur mycket kapitalintensiv. Kombinerat med en låg avkastning gör det att räntekostnader utgör en stor del av företagens kostnader. Med en sådan kraftfull försämring av avdragsmöjligheterna som Företagsskattekommittén föreslår skulle många fastighetsbolag tvingas till värdenedskrivningar på sina fastigheter, när deras finansiella ställning försämras, menar Fastighetsägarna.
Fastigheter utgör samtidigt en stor andel av bankernas panter. Vid en omfattande nedskrivning av värdena skulle detta få konsekvenser för banksystemet, som kan hota hela stabiliteten i det finansiella systemet.

– Den svenska tillväxten är bräcklig. Att i en sådan situation genomför åtgärder som riskerar att skapa omfattande instabilitet i finanssektorn skulle innebär ett dråpslag mot möjligheten till fortsatt tillväxt, säger Reinhold Lennebo.

Kommittén föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige