Image
Alexandra Hagen.
Alexandra Hagen. Bild: White Arkitekter

White: Så påskyndar pandemin transformationen av fastigheter

Bygg/Arkitektur Transformation och effektiv användning av befintliga fastigheter är avgörande för att lyckas med en grön omställning i bygg- och fastighetsbranschen. Coronapandemin har aktualiserat frågan om hur vi använder våra byggnader och städer. Och den kommer att ha bestående effekter på hur vi lever, bor och verkar, vilket kräver att våra livsmiljöer anpassas efter nya behov och beteenden, menar White Arkitekter.
Publicerad den 18 November 2020

Boverket fick nyligen i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att omvandla kontor till bostäder. Ett initiativ som välkomnas av White Arkitekter. Allt fler människor arbetar på distans, ofta hemifrån. Somliga har inte möjlighet att arbeta hemifrån och än färre har råd med boenden som medger utrymme för det. Men samtidigt som det behöves mer yta för att kunna jobba hemma leder stängda butiker till frigjorda ytor i gatuplan.

– Tiden att tänka nytt är här. Bottenvåningar som innehåller allmänna funktioner såsom handel, kultur och service bidrar till ett mer levande och attraktivt stadsliv. Kanske kan då lokala kontorshubbar vara en av de nya funktionerna som flyttar in i handelns gamla bottenvåningar. Och när vi pendlar mindre och har möjlighet att arbeta på distans kan det bli attraktivt att hyra en kontorsplats till sin bostad, säger Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter.

När befolkningen uppmanas till att undvika kollektivtrafik för att minska smittspridning förändras också användningen av våra stadsrum. Närhet till grönska behövs för att säkra hälsa och välbefinnande. Parker i den täta staden blir ännu viktigare när allmänna transportmedel avrådes, likväl som ökad mobilitet för gång och cykel.

– Transformation och anpassning av vårt befintliga fastighetsbestånd handlar om hälsa och hållbarhet, men också om lönsamhet. Att som fastighetsägare kunna ställa om till de funktioner som efterfrågas i staden är viktigt för att attrahera hyresgäster och utveckla sin affär, säger Alexandra Hagen.

Det finns många möjligheter att möta människors förändrade behov i gestaltningen av våra livsmiljöer – utan att behöva bygga nytt. Att utveckla, effektivisera och ge befintliga fastigheter nytt värde är en central utgångspunkt i omställningen mot en hållbar framtid och för att ha fortsatt levande, trygga och ekonomiskt resilienta innerstäder.

– Vi har en uttalad vision om att alla våra projekt ska vara klimatpositiva från år 2030. För att nå dit behöver vi möjliggöra för företag att ta vara på och effektivisera det vi har i stället för att ersätta det befintliga. Transformation av fastigheter har påskyndats av pandemin – något vi ser mycket positivt på. Människors behov och vanor har förändrats på mycket kort tid och nu krävs en snabb omställning. Inte bara för att möta behov, utan också för att nå klimatmålen, säger Alexandra Hagen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige