Image

Vasakronan och Aros bygger bostäder i Kista

Bostäder Vasakronan och Aros Bostad har tecknat en avsiktsförklaring med det gemensamma målet att i ett joint venture utveckla ett flerbostadshus i Kista. Projektet omfattar cirka 230 bostadslägenheter.
Publicerad den 4 Maj 2017
Vasakronan och Aros Bostad bygger bostäder. Bild: C.F. Møller
Vasakronan och Aros Bostad bygger bostäder.

Bostadshuset kommer att ligga invid Vasakronans kommersiella fastigheter i Kista och omfattar totalt cirka 14 000 kvadratmeter samt 1 800 kvadratmeter förskola och/eller handel.

Det nya huset ska bli 23 våningar högt, och totalt planeras för 6 000 bostäder i området av olika fastighetsägare. För att realisera visionen arbetar Vasakronan tillsammans med Stockholms stad med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Hekla runt hela Grönlandsparken och Kistagången. Detaljplanen innebär, utöver bostadshuset, att de befintliga husen från 1970-talet rivs för att skapa plats för ett nytt kontorshus längs Kistagången och ett nytt hus vid Grönlandsparken. Avsiktsförklaringen mellan Vasakronan och Aros Bostad är det första steget i den del som avser bostadsutveckling och avsikten är att få fram en detaljplan som är antagen och har vunnit laga kraft senast andra kvartalet 2018.

– Kista har gjort en fantastisk resa från industriområde till ett område för forskning och utveckling och vidare till ett av världens ledande ICT-kluster. Nu tar vi tillsammans med Aros Bostad ytterligare ett steg in i framtiden med målet att bidra till en levande stad även efter klockan 17. För det behövs bland annat fler bostäder och det här är ett första bidrag. Totalt har Vasakronan 125 000 kvadratmeter byggrätter i området som vi på sikt kan utveckla, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

– Detta projekts centrala läge i Kista är synnerligen attraktivt för bostadsutveckling, med goda kommunikationer samt närhet till både service, handel och grönområden. Läget har alla förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde för såväl familjer som unga vuxna, säger Magnus Andersson, COO på Aros Bostad.

– Vi är glada att få genomföra detta bostadsprojekt tillsammans med Vasakronan och därigenom vara med och bidra till Kistas utveckling mot en modern och levande urban stadsdel, säger Ken Wendelin, CFO på Aros Bostad.  

C.F. Møller i Stockholm har tilldelats uppdraget genom ett parallellt uppdrag.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sven-Olof Johansson: "Varje dag som går utan räntesänkningar förvärras situationen"

Bolag Fastpartners Q1-rapport visar på ökade hyresintäkter med 4,1 procent och ett driftnetto som ökade med 2,3 procent. Förvaltningsresultatet minskade dock rejält, med 25,2 procent, och vd Sven-Olof Johansson efterlyser nu sänkta räntor omgående. Fastighetssverige fick en pratstund med honom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige