Image

Trianon noteras på First North

Bolag Malmö-bolaget Trianon, som häromdagen köpte Malmö Entré, offentliggör nu sin avsikt att noteras på First North. Bolaget tar in 300 miljoner kronor i en nyemission.
Publicerad den 31 Maj 2017

Erbjudandet och noteringen av Trianon kommer att bredda ägarbasen och ge bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Trianons fortsatta tillväxt och långsiktiga utveckling.

Styrelsen och Trianons ledning anser, tillsammans med huvudägarna Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm med bolag, att erbjudandet och noteringen är ett logiskt och viktigt steg i Trianons utveckling, vilket ytterligare kommer att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella hyresgäster och investerare.

I samband med noteringen avser bolaget att ta in cirka 300 miljoner kronor för att möjliggöra bland annat fortsatta investeringar i fastighetsportföljen samt för att delfinansiera förvärvet av Entréfastigheterna, som utgör köpcentrumet Entré om cirka 40 000 kvadratmeter beläget i Malmö.

Olof Andersson, ägare och vd:
- Sedan jag förvärvade Trianon under 2006 har vi haft ett tydligt fokus på Malmö och att skapa ett fastighetsbolag som kombinerar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi har lyckats att växa fastighetsbeståndets bokförda värde från drygt 200 miljoner kronor 2006 till 3,8 miljarder kronor per 31 mars 2017 genom ett hårt och fokuserat arbete samtidigt som vi har gjort stora sociala satsningar i våra områden och skapat en bättre miljö för våra hyresgäster. Vi vill fortsätta detta arbete och ta Trianon till nästa nivå genom att även framöver erbjuda attraktiva bostäder och lokaler till våra hyresgäster. Genom en notering kan vi fortsätta detta arbete i ett högt tempo.

Per 31 mars 2017 ägde Bolaget 42 fastigheter med en total yta om drygt 180 000 kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 3,8 miljarder kronor. Fastigheterna sträcker sig från kommersiella lokaler i centrala lägen vid Malmös Centralstation till bostäder och lokaler i bland annat miljonprogramsområden i Rosengård och Lindängen.

Bolaget har en projektportfölj med 15 projekt om totalt cirka 143 000 kvadratmeter BTA som till största del omfattar bostadsfastigheter, med Rosengård Centrum som största projekt. För närvarande pågår två utvecklingsprojekt av bostadsfastigheter om totalt 254 lägenheter som förväntas vara färdigställda under 2017 respektive 2018.

Trianon har en tydlig ambition att fortsätta växa fastighetsbeståndet och har som mål att inom tre till fem år fördubbla fastighetsvärdet, med utgångspunkt i fastighetsvärdet per 31 december 2016.

Bolagets strategi för att uppnå tillväxtmålet grundar sig på följande fyra hörnstenar:
# Fortsatt fokus på lokal närvaro och på fastigheter i Malmö.
# Fortsätta utveckla befintligt fastighetsbestånd genom värdeskapande investeringar och effektiviseringar.
# Förvärva nya fastigheter, med fokus på bostads- och handelsfastigheter.
# Skapa lönsam tillväxt genom fortsatt utveckling av projektportföljen.

Lönsam tillväxt genom fortsatt utveckling av projektportföljen kommer att vara bolagets främsta fokus de kommande åren.

Trianon har tecknat avtal med CRI (Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) om att förvärva fastigheterna Uno 5 och Rolf 6, vilka är belägna i centrala Malmö och utgör köpcentrumet Entré. Trianon planerar att tillträda fastigheterna den 26 juni 2017. Förvärvet av Entréfastigheterna är ett viktigt steg i Trianons fortsatta utveckling att stärka Bolagets närvaro i Malmö och en del i strategin att förvärva fastigheter med tydlig utvecklingspotential. I samband med förvärvet har Trianon tecknat en avsiktsförklaring med Malmö stad, där Malmö stad avser verka för att verksamheter inom samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Förvärvet stärker Bolagets fastighetsportfölj inom både handel och samhällsservice.

Erbjudandet planeras omfatta befintliga B-aktier i Bolaget, vilka erbjuds av huvudägarna, kombinerat med en nyemission av nya B-aktier i Bolaget. Erbjudandet kommer att innefatta ett erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att presenteras i det prospekt som avses offentliggöras med anledning av erbjudandet. Beroende på rådande marknadsförhållande förväntas erbjudandet slutföras under 2017.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägarna medan Roschier Advokatbyrå är legala rådgivare till Joint Bookrunners.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige