Image

Sven-Olof Johansson: ”Paradigmskifte på räntemarknaden”

Bolag Sven-Olof Johansson menar i Fastpartners årsredovisning att de låga räntorna ”förmodligen blir bestående”.
Publicerad den 28 Mars 2018
Sven-Olof Johansson. Bild: Jenny Hallengren
Sven-Olof Johansson.

Johansson skriver:

”För närvarande befinner vi oss i en situa¬tion där en hel värld simultant upplever en högkonjunktur. Trots högkonjunktur, historisk låg arbetslöshet, en centralbank som avslutat QE-programmen och börjat höja korta räntor, verkar den amerikanska 10¬-årsräntan ha svårt att ta sig över 290 punkter och 30¬-årsräntan handlas endast 20-¬30 punkter högre. Detta är i min bok ett tecken på att vi har en ny situation på räntemarknaden med räntor som även i högkonjunkturer kommer att befinna sig på betydligt lägre nivåer än vad de flesta bedömare hävdat. Även inflationen har i västvärlden etablerats på betydligt lägre nivåer än vid tidigare högkonjunkturer och motverkas av globala marknader, automatisering, artificiell intelligens som i sin tur skapar ett överutbud av arbets¬kraft som motverkar löneinflationen. Allt detta leder till slutsatsen att låga räntor förmodligen blir bestående. Paradigm¬skifte. Vad som skulle kunna ändra bilden är likviditeten i kapitalmarknaden. Vi befinner oss idag i en situation där indi¬vider, bolag och stater är mer belånade än någon gång tidigare. Bara den amerikan¬ska Corporate Bond-marknaden har en volym på runt 12 000 miljarder USD och där låntagare utgår ifrån att den volymen kan rullas vidare i evig tid. Till detta kan läggas ett gigantiskt budgetunderskott som ska finansieras och en statsskuld som passerat 20 000 miljarder USD.

Situationen i Kina är mindre trans¬parent men ännu mer belastad med lån än i USA. Problematiken är dock av helt annan karaktär. Europa är mindre belånat men dras med en bankindustri som är fortsatt beroende av likviditet från ECB och fortsatt låga räntor.

Skulle en akut likviditetskris uppkom¬ma så hamnar vi i en situation där världens centralbanker får aktivera nya omfattande QE program med fortsatt låga räntor. Allt för att världen ska kunna ta det lugnt och fortsätta att låna. Halleluja!”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY