Image

Fastpartner förvärvar i Malmö

Transaktioner Fastpartner har per den 16 juni förvärvat och tillträtt fastigheten Tränsbettet 8 i Malmö. Fastigheten har en uthyrningsbar area på 3 350 kvadratmeter och ligger mellan yttre och inre ringvägen i nära anslutning till E65 och erbjuder funktionella lagerytor. Nettoköpeskillingen för fastigheten är 49,8 miljoner kronor och det årliga driftnettot uppgår till cirka 3,2 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner förvärvar åtta fastigheter med tyngdpunkt i Norrköping

Transaktioner Fastpartner har per den 1 juni förvärvat och tillträtt en fastighetsportfölj om åtta fastigheter där de tre största fastigheterna är belägna i Norrköping. Resterande fastigheter återfinns i Finspång, Flen, Borlänge, Södertälje och Stockholm. Totalt omfattar beståndet cirka 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta samt cirka 130 000 kvadratmeter mark.


Fastpartner utvecklar i Gävle.

Fastpartner utvecklar 36 000 kvadratmeter i Gävle

Bygg/Arkitektur Projektet Tjugofyrasju innebär 36 000 kvadratmeter nya byggrätter i Gavlehov i Gävle.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartner köper i centrala Gävle

Transaktioner Fastpartner har förvärvat och tillträtt fastigheten Brynäs 125:1 i centrala Gävle.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner: Förvaltningsresultat upp 8 procent

Bolag Fastpartners hyresintäkter ökar med 5,6 procent, driftnettot med 6,8 och förvaltningsresultatet med 8,1 procent under Q1.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

"Inte mycket som pekar åt rätt håll"

Bolag Sven-Olof Johansson om marknadsläget, ränteutvecklingen, värderingarna på börsen – och beslutet att acceptera Stenhusbudet på Fastpartners Randviken-aktier: "Det finns alldeles för många små noterade bolag."


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner utökar emissionslån – 0,45 procentenheter högre

Bolag Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1 200 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner hyr ut till Aimo Park i Marievik

Uthyrning Fastpartner välkomnar Aimo Park till nytt huvudkontor om 1 728 kvadratmeter i fastigheten Syllen 4.


Sven Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners styrelse föreslår miljonbidrag till Ukraina

Bolag Styrelsen för Fastpartner föreslår årsstämman att besluta om ett bidrag om 10 miljoner kronor till UNHCR:s verksamhet i Ukraina.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners förvaltningsresultat något sämre under Q4

Bolag Fastpartner redovisar ett något lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår något höjd utdelning.


Gustav IIIs Boulevard 32 i Frösunda.

Fastpartner har tecknat mer än 9 000 kvadratmeter i centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartners satsning på att utveckla centrala Frösunda har lett till en kraftig ökning av efterfrågan på lokaler i stadsdelen. På bara några månader har Webhallen, Tech Data, Office Management, MW Group och Fudd valt att lägga sina kontor där. Totalt flyttar fler än 600 nya medarbetare in under första halvåret 2022 och den sammanlagda ytan ligger på drygt 9 000 kvadratmeter.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner förvärvar två fastigheter i norra Stor-Stockholm

Transaktioner Fastpartner har förvärvat två fastigheter i norra Stor-Stockholm, en förvaltningsfastighet, Hammarby-Smedby 1:446, och en projektfastighet med stor byggrätt, Märsta 25:1. Förvärven ligger i linje med Fastpartners strategi att kombinera goda kassaflöden med högt värdeskapande i egna fastighetsutvecklingsprojekt.


Fastpartner hyr ut i Frösunda.

Fastpartner hyr ut top floor i Frösunda

Uthyrning Fintechbolaget Fudd är i en stark expansion och låter nu flyttlasset gå från Torsgatan 26 till Centrala Frösunda. Kontoret är på 330 kvadratmeter och ligger högst upp i fastigheten på Telegrafgatan 6.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: "Det är nya förutsättningar nu"

Bolag Stor intervju med Sven-Olof Johansson om börsnedgången – "fyra, fem miljarder ner sen all time high, det är ju obegripliga belopp" – tankar om inflationsutvecklingen (det kanske inte alls blir så många räntehöjningar), dippköpen i SBB och epitetet "Sveriges fräschaste 76-åring".


Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter i Centrala Frösunda till Office Management.

Fastpartner gör stor uthyrning i Centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter i Centrala Frösunda till Office Management.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner köper nybyggd Gävlefastighet

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Andersberg 14:44, i området Ersbo vid Gävles södra infart, för en köpeskilling om 37,5 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten uppfördes 2017 och har en uthyrningsbar area om cirka 2 000 kvadratmeter.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

"Det ska vara som att gå på Disney World"

Bolag Fastighetsnestorn Sven-Olof Johansson, grundare och vd för Fastpartner, har en väldigt positiv syn på fastighetsbranschen och den delade han med sig av under Fastighetssveriges event Stora Kontorsdagen. Där berättade han bland annat om vad som krävs för att vinna mark på dagens kontorsmarknad, vilka typer av kontor som är förlorarna och varför fastighetsbranschen idag har det bästa av alla världar.


Webhallens nya huvudkontor i Centrala Frösunda.

Webhallen flyttar in hos Fastpartner i Frösunda

Uthyrning Fastpartner välkomnar Webhallen till ett kontor om cirka 1 900 kvadratmeter på Telegrafgatan 4 i Centrala Frösunda. Allt fler företag har fått upp ögonen för Centrala Frösunda, vilket karaktäriseras som en bit av innerstan utanför tull. Just den känslan var avgörande för Webhallen.


Frösunda

Fastpartner hyr ut till Tech Data i Frösunda

Uthyrning Tech Data, en av världens största teknikdistributörer med 22 000 medarbetare i fler än 100 länder, har valt Centrala Frösunda för sitt Stockholmskontor. Det handlar om 1 574 kvadratmeter på Gustav III:s Boulevard 36 med inflyttning 1 maj 2022.


Fastpartners Sven-Olof Johansson och SEB:s Robert Bergqvist.

Johansson och Bergqvist om Kina-oron: "Då kan det sprida sig"

Ekonomi/Finansiering Världens börser – och inte minst de noterade fastighetsbolagen – skakar till följd av den kinesiska jätten Evergrandes gigantiska skuldproblem.
En tillfällig hicka eller inledningen till en stor kris – och hur påverkas Sverige och den svenska fastighetsmarknaden? Fastighetssverige har pratat med SEB:s Robert Bergqvist och Fastpartners Sven-Olof Johansson om den kinesiska oron, vad de tror händer framåt och vad man bör hålla ögonen på.