Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner ändrar sig och höjer utdelningen

Bolag Fastpartner reviderar sitt utdelningsförslag och föreslår nu att betala ut en utdelning på 1 krona per A-aktie och 5 kronor per D-aktie, jämfört med tidigare förslaget om 0,5 kronor per A-aktie och 2,50 kronor per D-aktie.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: "Riksbanken har sänkt räntan inom ett år"

Bolag Under samma dag som Riksbankens besked kom om att styrräntan höjs med 50 punkter landade också Fastpartners bokslut för 2022. Fastighetssverige fick ett samtal med fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson om hur han ser på beskedet från Erik Thedéen.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Moody’s bekräftar Fastpartners kreditbetyg – justerar till negativa utsikter

Bolag Fastpartner får behålla sin rating men precis som för flera andra fastighetsbolag justerar Moody's sina utsikter från stabila till negativa.


Fastpartner lanserar ett eget coworking-koncept.

Fastpartner utvecklar eget coworking-koncept

Bolag Idag efterfrågas arbetsplatser som erbjuder frihet och flexibilitet i inspirerande miljöer. Som ett led i denna utveckling utökar Fastpartner nu erbjudandet inom Fastoffice till att också innefatta flexibla coworking-ytor.


Sven Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Ökat förvaltningsresultat för Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat med nästan nio procent för årets tre första kvartal, jämfört med motsvarande period förra året.


Frösunda.

Fastpartner hyr ut i centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartner hyr ut 1 200 kvadratmeter kontor till Consolis och Strängbetong i Centrala Frösunda.


Fastpartner förvärvar i Malmö

Transaktioner Fastpartner har per den 16 juni förvärvat och tillträtt fastigheten Tränsbettet 8 i Malmö. Fastigheten har en uthyrningsbar area på 3 350 kvadratmeter och ligger mellan yttre och inre ringvägen i nära anslutning till E65 och erbjuder funktionella lagerytor. Nettoköpeskillingen för fastigheten är 49,8 miljoner kronor och det årliga driftnettot uppgår till cirka 3,2 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner förvärvar åtta fastigheter med tyngdpunkt i Norrköping

Transaktioner Fastpartner har per den 1 juni förvärvat och tillträtt en fastighetsportfölj om åtta fastigheter där de tre största fastigheterna är belägna i Norrköping. Resterande fastigheter återfinns i Finspång, Flen, Borlänge, Södertälje och Stockholm. Totalt omfattar beståndet cirka 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta samt cirka 130 000 kvadratmeter mark.


Fastpartner utvecklar i Gävle.

Fastpartner utvecklar 36 000 kvadratmeter i Gävle

Bygg/Arkitektur Projektet Tjugofyrasju innebär 36 000 kvadratmeter nya byggrätter i Gavlehov i Gävle.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartner köper i centrala Gävle

Transaktioner Fastpartner har förvärvat och tillträtt fastigheten Brynäs 125:1 i centrala Gävle.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner: Förvaltningsresultat upp 8 procent

Bolag Fastpartners hyresintäkter ökar med 5,6 procent, driftnettot med 6,8 och förvaltningsresultatet med 8,1 procent under Q1.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

"Inte mycket som pekar åt rätt håll"

Bolag Sven-Olof Johansson om marknadsläget, ränteutvecklingen, värderingarna på börsen – och beslutet att acceptera Stenhusbudet på Fastpartners Randviken-aktier: "Det finns alldeles för många små noterade bolag."


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner utökar emissionslån – 0,45 procentenheter högre

Bolag Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1 200 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner hyr ut till Aimo Park i Marievik

Uthyrning Fastpartner välkomnar Aimo Park till nytt huvudkontor om 1 728 kvadratmeter i fastigheten Syllen 4.


Sven Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners styrelse föreslår miljonbidrag till Ukraina

Bolag Styrelsen för Fastpartner föreslår årsstämman att besluta om ett bidrag om 10 miljoner kronor till UNHCR:s verksamhet i Ukraina.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners förvaltningsresultat något sämre under Q4

Bolag Fastpartner redovisar ett något lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår något höjd utdelning.


Gustav IIIs Boulevard 32 i Frösunda.

Fastpartner har tecknat mer än 9 000 kvadratmeter i centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartners satsning på att utveckla centrala Frösunda har lett till en kraftig ökning av efterfrågan på lokaler i stadsdelen. På bara några månader har Webhallen, Tech Data, Office Management, MW Group och Fudd valt att lägga sina kontor där. Totalt flyttar fler än 600 nya medarbetare in under första halvåret 2022 och den sammanlagda ytan ligger på drygt 9 000 kvadratmeter.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner förvärvar två fastigheter i norra Stor-Stockholm

Transaktioner Fastpartner har förvärvat två fastigheter i norra Stor-Stockholm, en förvaltningsfastighet, Hammarby-Smedby 1:446, och en projektfastighet med stor byggrätt, Märsta 25:1. Förvärven ligger i linje med Fastpartners strategi att kombinera goda kassaflöden med högt värdeskapande i egna fastighetsutvecklingsprojekt.


Fastpartner hyr ut i Frösunda.

Fastpartner hyr ut top floor i Frösunda

Uthyrning Fintechbolaget Fudd är i en stark expansion och låter nu flyttlasset gå från Torsgatan 26 till Centrala Frösunda. Kontoret är på 330 kvadratmeter och ligger högst upp i fastigheten på Telegrafgatan 6.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: "Det är nya förutsättningar nu"

Bolag Stor intervju med Sven-Olof Johansson om börsnedgången – "fyra, fem miljarder ner sen all time high, det är ju obegripliga belopp" – tankar om inflationsutvecklingen (det kanske inte alls blir så många räntehöjningar), dippköpen i SBB och epitetet "Sveriges fräschaste 76-åring".