Image
Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner. Bild: Fastpartner

Sven-Olof Johansson tror på positivare ränteutveckling

Bolag Fastpartner redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Samtidigt kommenterar vd:n Sven-Olof Johansson ränteutvecklingen i sitt vd-ord där han konstaterar att att i princip allt i vår omvärld talar för lägre räntor eller till och med mycket lägre räntor. "Slutsatsen för Fastpartners del är att vi förmodligen kommer att få en snabbare förbättring av vårt finansnetto, och därmed också för den för oss så viktiga räntetäckningsgraden, än vad vi tidigare räknat med", skriver han.
Publicerad den 5 Juli 2024

Hyresintäkterna uppgick till 574,3 miljoner kronor (553,0), en ökning med 3,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 422,8 miljoner kronor (413,0), en ökning med 2,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 187,7 miljoner kronor (201,0), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

Johansson uppger att förvaltningsresultatet minskat främst på grund av högre marknadsräntor
samt avyttring av tre fastigheter. Effekten av detta har motverkats av ökade hyresintäkter till följd av nytecknade hyreskontrakt, indexerade hyreshöjningar och färdigställda hyresgästanpassningar.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 3,4 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-1 503,4). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -12,6 miljoner kronor (16,4).

Resultatet före skatt var 178,5 miljoner kronor (-1 286,0).

Resultatet efter skatt blev 169,5 miljoner kronor (-1 025,9) och resultat per aktie uppgick till 0,83 kronor (-5,71).

Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 96,0 (99) kronor. Vid årsskiftet var nivån 95,1 kronor.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till 820 miljoner kronor (730). Fastpartners mål är att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 miljoner kronor, vilket är en upprepning.

"Andra kvartalet har karakteriserats av "business as usual" där det mesta rulllat på enligt plan", skriver vd Sven-Olof Johansson i sitt vd-ord där han också ger en del kommentar om ränteutvecklingen.

"Vad kan vi förvänta oss för förändringar av räntan framöver? Rent generellt kan vi konstatera att i princip allt i vår omvärld talar för lägre räntor eller till och med mycket lägre räntor."

Han tar bland annat upp en teori som obligationskungen Mohammed El-Erian framfört och konstaterat, nämligen "att ju längre en centralbank framhärdar i att behålla en hög ränta, trots signaler om en svag ekonomisk utveckling, desto större skada orsakar man i den omgivande ekonomin. Följden blir alltid att räntan behöver sänkas betydligt mer för att korrigera för den sena starten av räntesänkningarna".

"Slutsatsen för Fastpartners del är att vi förmodligen kommer att få en snabbare förbättring av vårt finansnetto, och därmed också för den för oss så viktiga räntetäckningsgraden, än vad vi tidigare räknat med", skriver Sven-Olof Johansson.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige