Image

Större Fastpartner ger ökat resultat

Bolag Fastpartners hyresintäkter har ökat med 37,5 procent sedan motsvarande period förra året, beroende på de 40 fastigheter bolaget har tillträtt sedan maj 2011.
Publicerad den 24 Augusti 2012

Hyresintäkterna låg under årets andra kvartal på 155,1 miljoner kronor (113,0).

Driftnettot för kvartalet uppgick till 96,9 miljoner kronor (77,1).

Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet i fastighetsrörelsen exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick för kvartalet till 69,6 (42,4) miljoner kronor eller 1,31 (0,84) kronor per aktie.

Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 120,5 (77,7) miljoner kronor och realiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 0,4 (0,0) miljoner kronor.

Finansiella poster uppgick för kvartalet till -33,5 (-53,8) miljoner kronor. Förändringen påverkas främst av en kombination av högre räntekostnader till följd av nyupptagna lån samt värdeökningar i finansiella investeringar.

Under kvartalet har Fastpartner dessutom gjort en orealiserad valutakursvinst om 2,5 (0,0) miljoner kronor på bolagets EUR-lån.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 126,0 (58,8) miljoner kronor.

Resultatförbättringen beror främst på ökat driftnetto, värdeökningar på fastigheterna samt lägre finansiella poster.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY