Image

Se bilderna på nya bantade Nobel Center

Bygg/Arkitektur Arbetet med att utveckla Nobel Center fortsätter. Här skapas en unik publik mötesplats där vetenskap, kultur och fred står i fokus. Idag presenterades ett bearbetat förslag. Den grundläggande idén är densamma men huset har blivit mindre och mer tydligt anpassat till Blasieholmen.
Publicerad den 17 September 2015

- Jag är glad att vi nu är ett steg närmare att förverkliga Nobel Center. I centret kommer vi att kunna ta tillvara den lyskraft som finns kring Nobelpriset året om. Vi får möjlighet att lära av historien, förstå samtiden och gemensamt skapa förutsättningarna för framtiden, säger professor Carl-Henrik Heldin, ordförande för Nobelstiftelsen.

Under sommaren har David Chipperfield Architects i Berlin arbetat intensivt med att bearbeta planerna på ett Nobel Center. Höjden på huset har sänkts ungefär motsvarande ett våningsplan samtidigt som det kortats med cirka 4,5 meter.

- För oss har det varit viktigt att lyssna på de synpunkter som framkommit. Vi är nöjda med de lösningar som David Chipperfield Architects föreslagit. Trots att huset nu är mindre kommer det att vara möjligt att skapa den breda verksamhet vi tänkt oss kring Nobelpriset och Nobelpristagarnas upptäckter. Dagar och kvällar ska Nobel Center sjuda av liv. Här möts skolbarn och världens ledande tänkare samtidigt som både stockholmare och turister från hela värden ska kunna känna sig hemma, säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen.

Bearbetningar
• Byggnaden sänks med 3 meter och kortas med cirka 4,5 meter. Den har fått en tydligare uppdelning i en sockel, ett mellanparti och en takvåning som relaterar till den omgivande bebyggelsen på Blasieholmen. Längs byggnadens sydöstra långsida skapas en terrass om cirka 200 kvadratmeter. Den erbjuder en vidsträckt utsikt över staden och dess vatten.
• I översynen av lokalprogrammet för att kunna minska byggnaden har de publika ytorna prioriterats. De är också väl sammanhållna och kan användas på ett flexibelt sätt för olika ändamål.
• Nobelsalen har fått en ny utformning och blivit mer flexibel. Salen är väl lämpad för publika möten av olika slag. Här kommer vi kunna ha vetenskapliga konferenser och bjuda in till föreläsningar kring dagsaktuella frågor året om. Samtidigt är Nobelsalen elegant och kan fungera väl vid framtidens Nobelprisutdelningar.
• Det underjordiska garaget med tillhörande ramp på Hovslagargatan är borta. Detta gör det möjligt att skapa ett fint torg även på denna del av Blasieholmen. På husets andra sida som vetter mot vattnet skapas ett öppet grönt torg med kontakt både med kajer, gångstråk och båttrafik.
• Högst upp i huset har två vackra rum skapats för att kunna nyttjas som bar eller användas för TV-inspelningar med exempelvis Nobelpristagare med hela Stockholm som bakgrund. Teknik, som i det tidigare förslaget var placerad ovanpå husets tak, har i det bearbetade förslaget flyttats ner under mark.

Nobel Center – en vandring genom huset
Entréplanet i Nobel Center kommer att vara en öppen avgiftsfri mötesplats. Här kan man enkelt strosa in och ta del av temporära utställningar eller besöka butik och café. Här börjar vandringen genom husets olika rum.
De två våningsplanen ovanför entréplanet, och husets nedre våning, används framför allt till utställningar och skolverksamhet. Här kan besökaren inspireras av utställningar om Nobelprisområdena, om Alfred Nobel och om pristagarna och deras insatser. Det finns såväl fasta utställningar som större tillfälliga satsningar. Utställningarna vänder sig till en bred publik – i Sverige och från andra länder – och till elever och lärare. På våning två ligger också en restaurang.
På plan tre fungerar Nobel Center som en plats för möten, både större och mindre. Huset blir basen i ett nav dit forskare, författare och de som arbetar med humanitära frågor och konfliktlösning bjuds in. Här kommer det även att finnas en öppen konferensverksamhet.
Det fjärde våningsplanet inrymmer Nobelsalen med panoramautsikt över Stockholm. Auditoriet kommer att fungera för stora högtidliga sammankomster men kan även delas av för vetenskapliga konferenser, kulturella arrangemang och möten kring dagsaktuella frågor. Här bjuds allmänheten in till diskussion och genom digitala lösningar kan tankar och idéer delas med resten av världen. Via en terrass som sträcker sig längs med långsidan av byggnaden erbjuds besökaren att kliva ut och blicka över staden. Högst upp finns även ett par mindre rum och möjlighet att öppna upp en bar.
En mindre del av huset är avdelat för sådant som tekniska utrymmen och arbetsplatser, men ambitionen är att hålla Nobel Center till allra största delen öppet för besökare.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige