Image

Rekordkvartal för Wihlborgs

Bolag För första gången kan Wihlborgs redovisa ett förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal, överstigande 300 miljoner kronor.
Publicerad den 23 Oktober 2017
Anders Jarl. Bild: Wihlborgs
Anders Jarl.

Hyresintäkterna för Q3 uppgick till 578 Mkr (508).

Förvaltningsresultatet uppgick till 314 (276).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 306 Mkr (112) och på derivat till 134 (-24).

Resultatet landade på 603 Mkr (287), motsvarande 7,85 kronor per aktie (3,73).

Vd Anders Jarl:
- Vi kan åter uppvisa ett rekordkvartal vad gäller både intäkter och resultat, drivet av förvärvet i Danmark och av god tillväxt i den befintliga verksamheten. Hyresintäkterna uppgick under det tredje kvartalet till 578 Mkr, en ökning med 14 procent. Driftsöverskottet, exklusive ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt, uppgick till 448 Mkr, 11 procent mer än under motsvarande kvartal 2016. Detta motsvarar en överskottsgrad om 78 procent. Förvaltningsresultatet
ökade med 14 procent till 314 Mkr.

- Den genomsnittliga finansieringskostnaden har under kvartalet sjunkit till 2,56 procent, med en räntebindning om 4,2 år. Tillgången till kapital är fortsatt god, både från bank- och obligationsmarknaderna. Vår finansiering kommer idag till 48 procent från bilaterala banklån, 23 procent från obligationsmarknaden och 29 procent från det danska realkreditsystemet. Även framåt är det vår ambition att
ha en god spridning mellan dessa källor till kapital.

- Sammantaget har det varit ett händelserikt och framgångsrikt kvartal, och vi har även stärkt vår plattform för framtida tillväxt från en stabil bas. Mot den bakgrunden ser vi framför oss att vårt förvaltningsresultat för helåret 2017 kommer att överstiga 1 170 Mkr.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige