Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar tillträder inte Gasklockan-marken

Bolag Oscar Properties tillträdde inte marken för projekt Gasklockan på torsdagen enligt tidigare kommunicerat tilläggsavtal med Stockholms stad. Anledningen är kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete.
Publicerad den 1 November 2019

– Avsikten har aldrig varit att Oscar Properties ska ansvara för föroreningar och den miljöskada som kvarvarande föroreningar skulle kunna förorsaka. Vårt mål är att tillträda marken och starta byggnationen så snart miljöansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties och Stockholms stad tecknade den 23 maj 2019 ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Enligt avtalet ska Oscar Properties tillträda marken den 31 oktober 2019. Då marken ännu inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav i exploateringsavtalet med Stockholms stad, kommer Oscar Properties inte att tillträda marken förrän dessa frågor är lösta. Bolaget ser fram emot att den goda dialog som nu förs med Stockholm stad i denna fråga, kommer att resultera i en acceptabel lösning så snart som möjligt.

Tilläggsavtalet om projekt Gasklockan som tecknades den 23 maj 2019 innehåller 35 957 kvadratmeter byggrätt för bostäder och 2 543 kvadratmeter byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan, samt kulturverksamhet, offentlig service och en förskola.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Nästa kvarter i Skeppsbron klart för start

Bygg/Arkitektur Under tisdagen blev det klart att ett flertal aktörer ska vara med och bygga nästa kvarter i Skeppsbron. Kvarteret är det första av tre i den västra delen av Skeppsbron, som stadsplaneringsföretaget Södra Munksjön planerar att sälja.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY