Image
Jens Engwall.
Jens Engwall. Bild: Nyfosa

Nyfosa presenterar nytt finansiellt mål och utdelningspolicy

Bolag Nyfosa har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad affärsidé och vision. Utgångspunkten är fortsatt att bolaget ska skapa värde och hållbara kassaflöden med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt. Minst 40 procent av kassaflödet ska framöver distribueras till aktieägarna.
Publicerad den 16 Mars 2020

Nyfosa har sedan börsnoteringen i november 2018 vuxit snabbt och lönsamt. Fastighetsbeståndets värde uppgick till cirka 20 miljarder kronor vid utgången av 2019 och bolaget har därefter tillträtt fastigheter för ytterligare drygt 4,5 miljarder kronor. Tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 25 miljarder kronor är därmed i det närmaste uppnått och bolaget är idag ett väletablerat fastighetsbolag på den svenska marknaden. Mot denna bakgrund har styrelsen utvärderat den fortsatta riktningen för bolaget och fastställt en ny affärsplan.

Enligt Nyfosas nya finansiella mål ska kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, visa en årlig tillväxt per aktie om tio procent, med oförändrade riskbegränsningar. Se vidare information om nyckeltalet nedan. I linje med vad som tidigare kommunicerats ändras även utdelningspolicyn för att möjliggöra utdelning till aktieägarna nu när det första tillväxtmålet är uppfyllt.

– Med tillväxtmålet i hamn är Nyfosa redo för nästa fas. Vårt nya finansiella mål tydliggör Nyfosas fokus på kassaflöde och vi ser det som ett bra sätt att driva bolagets utveckling framåt. Det är med ett stabilt kassaflöde från den löpande verksamheten som vi skapar förutsättningar för fortsatta förvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Det nya målet har också en direkt koppling till utdelningen vilket skapar en tydlighet, kommenterar Jens Engwall, vd för Nyfosa.

Finansiellt mål
• Årlig tillväxt i kassaflöde (från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital) per aktie med 10 procent.

Finansiella riskbegränsningar
• Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent
• Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent
• Räntetäckningsgraden ska långsiktigt uppgå till minst 2 ggr

Utdelningspolicy
Minst 40 procent av kassaflödet (från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital) distribueras till ägarna. Utdelningen ska vid varje tillfälle vägas mot bolagets affärsmöjligheter och kan bestå av sakutdelning, återköp eller kontant utdelning.

FAKTA/ Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital tar hänsyn till det förvaltningsresultat som bolaget uppnått samt beaktar erhållen utdelning från joint ventures och betald skatt. I nyckeltalet exkluderas resultateffekten (inklusive värdeförändringar) från innehav i joint ventures. Därmed visas ett förvaltningsresultat som är tillgängligt för bolaget.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige