Image
Rickard S Dahlberg och Stefan Wallander.
Rickard S Dahlberg och Stefan Wallander. Bild: Axel Ohlsson

NREP på väg att ställa om till 100 procent förnybar el

Bolag Som första fastighetsaktör i Norden har NREP anslutit till RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I och med anslutningen förbinder sig NREP till att i sitt fastighetsbestånd övergå till att använda 100 procent förnybar elektricitet. Innan 2025 ska även de inhyrda verksamheternas el drivas av förnybar energi. Fastighetsinvesteraren blir det fjärde svenska företaget i RE100.
Publicerad den 31 Oktober 2019

RE100 är en internationell koalition av inflytelserika företag världen över som i och med sitt medlemskap förbinder sig att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i sina verksamheter. NREP blir den första nordiska fastighetsaktören att ansluta sig och det fjärde svenska företaget att bli medlem.
– Nära 30 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp kommer från byggsektorn. Två tredjedelar av dessa utsläpp kommer från användandet av elektricitet i byggnaderna, vilket gör det till ett viktigt område att minska utsläppen inom. Idag kan jag stolt meddela vår ambition att driva alla våra byggnader med 100 procent förnybar el och vårt åtagande att leda en förändring mot en framtid med lägre koldioxidutsläpp, säger Stefan Wallander, vd på NREP i Sverige.

Energiförbrukningen i fastigheter ökar globalt enligt IEA, International Energy Association.
I fastigheter som NREP äger och förvaltar uppgår energikonsumtionen i dagsläget till 145 000 MWh per år. Med fastighetsytor på över 2,3 miljoner kvadratmeter i Norden sätter NREP:s ambitioner en ny standard för branschen.
NREP åtar sig nu att övergå till 100 procent förnybar energi inom ett år i sin fastighetsförvaltning och projektutveckling i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Omställningen i samtliga av bolagets fastigheter ska ha skett innan 2025. Det innefattar även den indirekta elektricitetsanvändningen som exempelvis den el som hyresgästerna väljer att konsumera.
– Att helt ställa om till grön energi i samtliga av våra byggnader kräver innovativa lösningar och nya samarbeten. Det kommer inte att bli enkelt, men vi jobbar hårt för att hitta lösningar för detta, både för vår egen verksamhet men också för samhället i stort, säger Stefan Wallander.

Stefan Wallander syftar på ett nyligen genomfört projekt där ÅF på begäran av NREP utförde energibesiktningar i 13 av bolagets logistikfastigheter. Besiktningen visade att fastigheterna har potential att spara in en tredjedel av den konsumerade energin i varje byggnad, något som totalt skulle minska utsläppen med 1 000 ton per år.
Företag i den kommersiella och industriella sektorn står för två tredjedelar av världens elanvändning. Medlemmar i RE100 förbinder sig att styra efterfrågan till förnybara källor och därmed förändra den globala energimarknaden och öka takten i omställningen till en ren ekonomi.
– Det är av stor vikt att fastighetssektorn tar ansvar för och leder omställningen till ren elektricitet. NREP visar på ledarskap genom sitt löfte att gå över till 100 procent förnybar energi till 2020. Det signalerar till andra hyresvärdar att det är fullt möjligt att göra detta, både snabbt och framförallt nu. Omställningen visar även för hyresgästerna att de också kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, säger Sam Kimmins, Head of RE100 på The Climate Group.

RE100 lanserades på New York City Climate Week 2014 och drivs av de ideella organisationerna The Climate Group och CDP. I dag har 203 företag antagits som medlemmar – antingen för att de lämnar ett betydande energirelaterat koldioxidavtryck, är ett Fortune 1000-företag eller för att de är ett trovärdigt varumärke med internationellt eller regionalt inflytande som kan vara till fördel för RE100s syfte.

I Norden har RE100 14 medlemmar. I Sverige så ansluter sig NREP till en grupp med de tre nuvarande medlemmar som har förbundit sig till de gröna energimålen. En grupp bestående av IKEA, TetraPak och H&M.

NREP:s åtagande till användandet av 100 procent förnybar energi är direkt länkat till målområde nummer sju i FN:s Globala målen. Målområdet, Hållbar energi för alla, syftar bland annat till en väsentlig ökning av andelen förnybar energi i den globala energimixen.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company

NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.


NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited

Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

Läs mer om NREP på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Saxborn: "Castellums aktieägare sitter i en guldsits"

Bolag Castellum redovisade en oväntat stark nettouthyrning under avslutningen av 2020 och vd:n Henrik Saxborn tycker det vittnar om en stor motståndskraft på den nordiska kontorsmarknaden. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets starka bokslut, hur han ser på konkurrensen kring Entra och varför Castellums aktieägare är i ett guldläge oavsett om Entra-affären slutförs eller inte.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY