Image

Miljardresultat för SBB

Bolag SBB redovisar ett resultat efter skatt för 2016 på 1 007 miljoner kronor.
Publicerad den 28 Februari 2017
Ilija Batljan. Bild: Nicklas Tollesson
Ilija Batljan.

Bokslutskommunikén gäller "SBB i Norden AB, tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, dotterbolag till Effnetplattformen AB, under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB."

Siffror för perioden 2016-03-02 till 2016-12-31:
Hyresintäkter: 187 mkr
Driftnetto: 91 mkr
Årets resultat: 1 007 mkr
Marknadsvärde fastigheter (mkr): 7 572
Antal fastigheter: 358
Antal lägenheter: 4 358
Vakans bostäder (%): 0,5
Genomsnittlig hyreslängd samhällsfastigheter (år): 10
Soliditet (%): 21
Justerad soliditet (inkl ägarlån och konvertibler) (%): 31

# SBB har under året förvärvat 358 fastigheter med ett verkligt värde om 7,6 mdkr, ett hyresvärde om 691 mkr och ytor om 697 000 kvm.

# I september genomförde SBB en kontantemission av stamaktier av serie B, preferensaktier och konvertibler till ett belopp om 633 mkr. Därefter har ytterligare emissioner genomförts. Totalt har kapital tillförts bolaget i form av stamaktier, preferensaktier, konvertibler och ägarlån till ett värde om 1,6 mdkr under året.

# SBB:s verksamhet med att skapa byggrätter har varit framgångsrik. Under året har byggrätter skapats till ett värde om 647 mkr varav byggrätter för ett värde om 226 mkr har sålts.

# Under sommaren har 10 ungdomar erbjudits sommarjobb i bolagets bestånd i Skara, Falköping och Tidaholm. Nästa år är målet 100 sommarjobb.

# Ingen utdelning kommer att föreslås av styrelsen.

Vd Ilija Batljan:
- Jag har under tio år burit med mig en vision om att bygga upp det bästa fastighetsbolaget i Norden för bostäder och samhällsfastigheter. Mina fantastiska medarbetare och jag kommer att göra allt för att förverkliga denna långsiktiga vision med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), som jag startade upp 1 april 2016. SBB är en ”start-up” där vi alla jobbar dag och natt för att visa att vi kan skapa ett fantastiskt bolag. I detta arbete har vi fått en enorm uppbackning från våra kollegor i branschen och inte minst från våra vänner och affärspartners i både Sverige och Norge. Det är många som har bidragit till bolagets utveckling och vi vill tacka för deras insatser. Vi kan redan nu visa att SBB är ett moget bolag i en stark tillväxtfas. Vi har en förmåga att genomföra transaktioner, sköta förvaltningen och skapa mervärde för våra aktieägare. Vi skapar också värde för samhället genom att tillskapa byggrätter för bostäder i dessa tider av extrem bostadsbrist.

- Vi har under vårt första år visat starka resultat: tillväxt med positiva kassaflöden, stora värden har skapats genom aktiv fastighetsutveckling, en bra värdeskapande fastighetsförvaltning och ett erfaret transaktionsteam. Först, trots en extrem expansion och med detta förknippade stora kostnader visar vi ett positivt förvaltningsresultat och ett positivt operativt kassaflöde. För det andra landar vårt resultat på ca 1 mdkr, det är riktigt bra. Men det som troligen är ännu starkare är att ca 650 mkr kan hänföras till skapade värden genom framtagna bostadsbyggrätter varav byggrätter för ett värde om 226 mkr såldes under året. Samtidigt fortsätter vi att utveckla ca 600 000 kvm ljus BTA byggrätter för bostäder i Stor- Stockholm och regionstäderna. Vi har även under året fokuserat på värdeskapande fastighetsförvaltning genom exempelvis konvertering av förrådsytor till 36 microlägenheter i Nykvarn, påbörjande av ROT-renovering av totalt 475 lägenheter i Motala där vi även effektiviserar beståndet genom att skapa ytterligare rum i befintliga lägenheter. Vi förädlar också vårt bestånd genom att tillskapa förutsättningar för långa nya hyreskontrakt exempelvis har vi tecknat avsiktsförklaringar gällande boende för äldre om cirka 11 000 kvm med Aleris, avtalslängden uppgår till 15 år. Avslutningsvis såldes under året fastigheter för ca 450 mkr varav fastigheter som inte utgör byggrätter såldes med i genomsnitt 14,6 % premium mot senaste värdering.

- Alla nyckeltal visar att SBB har haft ett mycket bra första år. Utöver fantastiskt värdeskapande för våra aktieägare är jag mest stolt över att vi redan det första året kunnat erbjuda sommarjobb till ett antal ungdomar som bor i våra bostadsområden. Vi har också inlett ett samarbete med Mentor Sverige som erbjuder unga en mentor och ett bidrag till en bra start i livet. Det är ett sätt för Samhällsbyggnadsbolaget att också i det lilla visa på ett viktigt samhällsengagemang.

- Vi tog också nästa steg i bolagets utveckling genom att den 6 december 2016 annonsera förvärv av AB Högkullen (publ) och att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör ett omvänt förvärv av Effnetplattformen AB (publ) (noterat på First North). AB Högkullen (publ) är ett fastighetsbolag inriktat på att erbjuda kommuner och privata omsorgsföretag lokaler för boenden med särskild service enligt LSS. Enligt min syn är AB Högkullen ett bostadsbolag med kommunalt garanterade kassaflöden. I samband med det omvända förvärvet tog vi med oss ytterligare två bolag. Kuststaden Holding AB, ett långsiktigt och lokalt förankrat fastighetsbolag vars fastighetsbestånd utgörs av bostadsfastigheter med inslag av kommersiella centrumlokaler i östra Småland samt på Gotland. Bolaget äger fastigheter i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Visby och Västervik. Sörmlandsporten AB äger och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter i Nyköping, Oxelösund, Nykvarn och Gnesta. Efter dessa transaktioner kommer SBB att äga fastigheter med en total uthyrningsbar area om knappt en miljon kvadratmeter och hyresintäkter beräknat på helårsbasis om drygt 900 mkr. Det totala marknadsvärdet, enligt externa värderingar, uppgår till ca 11 mdkr.

- Det kommer mer tillväxt, dock alltid med starkt fokus på kassaflöde och lönsamhet. Vår fasta övertygelse är att det är denna aktie som nordbor kommer att välja att ge i present till sina barnbarn; ett tryggt och säkert kassaflöde med krydda.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige