Image

Miljardresultat för Klövern

Bolag Klövern redovisar för första gången ett Q1-resultat före skatt på över en miljard; 1 018 miljoner kronor (876).
Publicerad den 26 April 2017
Rutger Arnhult Bild: Klövern
Rutger Arnhult

Resultatet efter skatt ökade med 11 procent till 789 mkr (712), motsvarande 0,77 kr (0,69) per stamaktie.

Intäkterna ökade med 7 procent till 762 mkr (714).

Driftöverskottet ökade med 9 procent till 503 mkr (463).

Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 319 mkr (293).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 676 mkr (726).

Efter tillträde av 5 fastigheter för 415 mkr, frånträde av 4 fastigheter för 109 mkr och investeringar på 224 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 40 442 mkr.

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,0 och den justerade soliditeten förbättrades till 37,5 procent.

Vd Rutger Arnhult:
- Det råder ingen tvekan om att vi för tillfället arbetar i medvind. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark, projektmöjligheterna många, finansieringsmöjligheterna goda och våra lokala hyresmarknader visar styrka. För kvartalet redovisar vi en positiv nettoinflyttning om 33 mkr. Samtidigt noterar vi på många marknader nya rekord både vad det gäller hyresnivåer och avkastningskrav. Sammantaget driver detta fastighetsvärdena i en fortsatt positiv riktning och vi kan glädja oss åt en värdetillväxt om 676 mkr under kvartalet.

- Vår ambition att i allt större utsträckning växa genom egenutvecklade projekt börjar få tydligt genomslag. De i nuläget mest omfattande pågående nybyggnationsprojekten utgörs av S7 i Västerås, Gamlestaden i Göteborg samt Skeppet i Karlstad. Uthyrningsarbetet av dessa löper på riktigt bra och vi ser framför oss att dessa nybyggen kommer att vara fullt uthyrda vid färdigställande. Större ombyggnationsprojekt sker i Solna för hyresgästen ECDC, i Kista för Choice Hotels samt för Mio Möbler i Lund. Dessa större projekt innebär i sig totala investeringar om 1 mdkr och omfattar cirka 55 000 kvadratmeter.

- Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog under kvartalet med värdeökningar av fastigheter om 156 mkr vilket är ett resultat som numera snarare bör ses som en del av vårt rörelseresultat. I kvartalet har vi investerat totalt 224 mkr i utvecklingsprojekt, att jämföra med att vi under fjolåret sammanlagt investerade 1,6 mdkr. Att Klövern under 2018 når en projektvolym om 2 mdkr ser jag som rimligt med tanke på att vi då också ska ha produktionsstartat några bostadsprojekt inom Klövern Living.

- Klövern Living arbetar vidare med ett stort antal utvecklingsprojekt. Vi har idag pågående detaljplaneprocesser omfattande över 5 000 lägenheter i framförallt Stockholm, Uppsala, Västerås, Karlstad, Linköping och Nyköping. Min bedömning är att Klövern kommer att starta produktion av minst 200-300 lägenheter 2017/2018 och minst 300-500 lägenheter 2019/2020.

- Klöverns finansiella styrka förbättrades ytterligare under kvartalet. Räntetäckningsgraden uppgick till 3,0 och den justerade soliditeten ökade till 37,5 procent, att jämföra med 36,7 procent vid årsskiftet. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 12,93 kr, efter en ökning med över 10 procent sedan årsskiftet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska återuppväckt stationsområde få ett lyft

Bygg/Arkitektur Kommunens planer innehåller hundratals nya bostäder som ska förtäta de södra delarna av Rosengård. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY