Image
Kvarteret Roten i Umeå med 277 studentbostäder är en av K2A:s byggnader som kommer att klimatriskinventeras och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift.
Kvarteret Roten i Umeå med 277 studentbostäder är en av K2A:s byggnader som kommer att klimatriskinventeras och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift. Bild: K2A

K2A genomför Sveriges största miljöcertifiering

Bolag K2A är först i Sverige med att miljöcertifiera och klimatriskinventera samtliga byggnader.
Publicerad den 27 Januari 2021

K2A miljöcertifierar samtliga byggnader som är äldre än tre år, enligt Miljöbyggnad iDrift. K2A har sedan 2018 certifierat samtliga nybyggda projekt enligt Svanen, Miljöbyggnad för nybyggnad eller Passivhusstandard. Därutöver kommer samtliga 95 byggnader klimatriskinventeras.

Arbetet utgör den största enskilda insatsen inom miljöcertifiering och klimatriskinventering som någonsin genomförts i Sverige och innebär att K2A:s samtliga byggnader som är äldre än tre år kommer vara både miljöcertifierade och klimatriskinventerade vid utgången av mars 2021. Utfallet av klimatriskinventeringen förväntas leda till att åtgärdsförslag tas fram och integreras i underhållsplaner för respektive byggnad.
– Genomgången är ytterligare ett steg i vårt arbete med att framtidssäkra vår förvaltningsportfölj. Certifieringen ger oss ett kvitto på att vi lever upp till våra högt ställda miljökrav och utgör ett beslutsunderlag för vad vi kan förbättra för att bedriva en hållbar förvaltning. Klimatriskinventeringen ger oss dessutom ytterligare förutsättningar att redovisa och åtgärda risker på ett strukturerat sätt. I slutändan handlar detta om att framtidssäkra våra byggnader, om mer nöjda kunder och högre lönsamhet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra byggnader är hållbara över tid och att identifiera risker kopplade till hur de står emot en framtida extern påfrestning, såsom värmeböljor, skogsbränder, kraftiga snöfall och översvämning till följd av kraftiga regn och stigande sjöar och hav. Hållbarheten står i fokus och den här satsningen har också bäring på EU:s nya taxonomi och det globala initiativet TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. I slutändan ser vi att det handlar om vår roll i samhället och ett långsiktigt värdeskapande för alla samhällets intressenter, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green Building Council och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift. Den nya certifieringen ska driva arbetet med en hållbar förvaltning av byggnader och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål.

– Vår sektor har historiskt fokuserat sitt hållbarhetsarbete på nya byggnader. Nu är det hög tid att vi tar ansvar för de byggnader som redan finns. SGBCs nya certifiering, Miljöbyggnad iDrift, ska driva arbetet med en hållbar förvaltning och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. K2A:s satsning visar att omställningen kan ske effektivt i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Miljöcertifieringarna och klimatriskinventeringarna görs i samarbete med konsultföretaget Sweco. I samband med miljöcertifieringen har K2A blivit medlem i SGBC.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggeneralen: "Wanngård (S) kallar mig blåslampa"

Karriär Stockholm nya Byggeneral ska hålla byggtakten uppe trots den vinglande ekonomin. Oscar Lavelid är personen som fått uppdraget att från årsskiftet styra och samordna stadsutvecklingen i Stockholm. Han berättar om både ansvaret och vilken stadsdel som har den mest spännande utvecklingen att vänta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige