Image
Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter genomför nyemission – tillförs 331 miljoner

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter genomför en riktad nyemission om sammanlagt 24 miljoner B-aktier till kursen 13,80 kronor, något som tillför bolaget cirka 331 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt med cirka 8,2 procent mot gårdagens senaste betalkurs på 15,04 kronor.
Publicerad den 29 September 2023

Igår kväll aviserade bolaget planen att genomföra riktad nyemission på cirka 350 miljoner kronor, riktat till svenska och internationella institutionella investerare.

Den nu genomförde kapitalanskaffningen genomförs enligt två separata emissionsbeslut. Dels som en riktad nyemission av cirka 18,2 miljoner B-aktier riktat till svenska och internationella institutionella investerare och dels som en riktad nyemission av cirka 5,8 miljoner B-aktier riktad till storägaren Erik Selin Fastigheter.

Investerare i den riktade nyemissionen innefattar såväl befintliga aktieägare som nya svenska och internationella institutionella investerare, såsom Capital SMALLCAP World Fund, Fjärde AP-fonden, Clearance Capital Limited och Länsförsäkringar Fonder.

"Nyemissionerna är ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt. Nettolikviden från nyemissionerna är avsedd att genom förstärkning av den finansiella positionen, bland annat genom att initialt minska kortfristig lånefinansiering, öka handlingsutrymmet och möjliggöra investeringar i form av byggstarter och byggrättsförvärv", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den extra bolagsstämman för att godkänna emissionsbeslutet riktat till storägaren Erik Selin Fastigheter beräknas hållas omkring den 24 oktober.

Tidigare under september hade K-Fastigheter för avsikt att emittera konvertibler på 300 miljoner kronor, men emissionen avbröts på grund av svalt intresse hos investerare.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Blir ny börs-vd: "Kul och spännande och så klart en utmanande ny dimension"

Bolag Cibus har funnit efterträdaren till Sverker Källgården. Ny vd från mitten av januari blir Christian Fredrixon. För Fastighetssverige berättar styrelseordförande Patrick Gylling varför valet föll på Christian Fredrixon och Fredrixon själv berättar om sin nya roll, och ger sin syn på bolaget och marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige