Image
Hemsös vd Nils Styf.
Hemsös vd Nils Styf. Bild: Hemsö

Hemsö utvecklar idrottsanläggning i Bromma

Bygg/Arkitektur Hemsö har erhållit en markanvisning av Stockholms stad för utveckling av en 10 000 kvadratmeter stor idrottsanläggning i Bromma i Stockholm.
Publicerad den 5 Oktober 2022

Anvisningen gäller ett kvarter inom stadsutvecklingsområde Bromma Riksby och etapp 1, kring Linta Gårdsväg.

Den nya anläggningen kommer att rymma Sveriges första specialanpassade isbana för konståkning. I och med detta tillskott kommer istid att frigöras i de befintliga ishallarna i Stockholm, något som kommer att gagna samtliga issporter.

På anläggningens övre plan planeras för en gymnastikarena med fokus på truppgymnastik. Här kommer även hoppgropar för trampetter, danssalar och en klättervägg att inrymmas. Dessutom planeras för cafeteria, platser för läxläsning och åskådarplatser.

Området runt anläggningen ska utvecklas med bostäder och service.
– Stockholmregionen är i stort behov av nya idrottsanläggningar. Vi ser ett tydligt behov av mer kapacitet för både konståkning och gymnastik då flera föreningar har långa köer med barn och ungdomar som vill utöva dessa sporter. Byggnaden blir också en plats där idrotter som traditionellt sett har haft en stor andel tjejer som utövare nu får en egen plats. Tillsammans med övriga idrottsinvesteringar som vi har åtagit oss i Stockholms stad planerar vi att tillföra drygt 50 000 kvadratmeter välbehövliga idrottsytor, säger Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö har samarbetat med Fojab arkitekter, både i tidigt skede, planutveckling och design av byggnaden, och i samverkan med idrottsrörelsen.

Byggstart sker preliminärt 2026, efter att detaljplanen har vunnit laga kraft samt efter stadens förberedelsearbeten med bland annat evakueringar och gatubyggnad.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige: – Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige