Image
Bild: Istock

Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggör nytt tillväxtmål

Bolag Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 miljoner kronor till fyra miljarder. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att tydliggöra ambitionen i det snabbväxande bolaget.
Publicerad den 9 Februari 2022

Företagsparken ska vid utgången av 2023 ha ett fastighetsvärde om minst 20 Mdkr. Tillväxten ska ske genom förvärv samt utveckling av befintligt bestånd, och finansieras med en kombination av aktieemissioner, banklån och obligationer.
– Realistiska mål och stora visioner är mottot i tillväxtbolag. Målet är känt för oss som dagligen jobbar med bolagets tillväxt, visionen håller vi för oss själva, kommenterar Leif Östling, Företagsparkens styrelseordförande.
– Företagsparkens tillväxtmål hade kunnat sättas högre, men vi måste växa i den takt en effektiv organisation växer. Vi vill ha ordning och reda. Att vara vd för ett bolag vars fastigheter jag alltid sett som de mest intressanta på marknaden ser jag som en ynnest, äntligen! Jag trivs bäst där landet växer, fjärran från Stureplan. Under varje sten vi lyfter på ser vi tillväxt, kommenterar Joakim Orthén, Företagsparkens vd.

Fastator är ett investmentbolag vars ägande i Företagsparken i dag utgör ett värde om cirka 1,9 miljarder kronor. Övriga innehav utgörs bland annat av Point Properties, Studentbostäder i Norden, Nordic PM, Svenska Bostadskompaniet och Vrefast.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige