Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Fastator

Fastators lyft: Över 29 kronor i substansvärde – en krona i utdelning

Bolag Fastator redovisar ett substansvärde om hela 29,32 kronor per aktie i bokslutet, upp från 24,30 i Q3 och 21,80 i Q2. På tisdagen stängde aktien på 20,75. Bolaget höjer utdelningen till 1,00 kronor (0,65).
Publicerad den 16 Februari 2022

Fastator ökar vinsten med 93 procent jämfört med 2021. Fastators investeringar visar fortsatt mycket stark tillväxt.
Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021.

– Det är glädjande att kunna presentera ett rejält resultat efter utgången av årets sista kvartal. Dock ej överraskande för oss som dagligen jobbar i bolaget. Målet att växa Fastator ytterligare går från klarhet till klarhet och min bedömning är att våra innehavsbolag fortsatt har mycket mer att ge. Dessutom utvärderar vi ytterligare nya intressanta investeringar som vi hoppas kommer bli nya kugghjul i Fastators tillväxtmotor, säger Knut Pousette, vd för Fastator.

Helåret:
Periodens resultat, MSEK 469,0 (243,3)
Avkastning på eget resultat, % 26,4 (16,3)
Soliditet, % 33,5 (47,7)
Substansvärde, MSEK 2 278,6 (1 677,2)
Substansvärde per aktie efter utspädning 29,32 (21,77)

Knut Pousette:
– Fastator levererar ett rekordresultat för 2021 om 469,0 MSEK. Det motsvarar 6,08 kronor per aktie och överträffar både det finansiella målet om 4 kronor per aktie och de senaste fem årens snitt om cirka 313 MSEK.

– Sedan årsskiftet 20/21 har Fastators tillgångar mer än dubblats, från 3 401 MSEK till 7 396 MSEK. Samtidigt har det egna kapitalet ökat med drygt 30%. Med dessa siffror är det med stor glädje som jag summerar året som gått. Jag tillträdde som VD för Fastator den första februari 2021. Från start var det främst tre saker som jag fokuserade på. För det första att fortsätta och leda Fastators arbete för en introduktion på börsens huvudlista. Den 16 september ringde Stockholmsbörsens klocka för Fastator. För det andra att skapa en tydligare struktur i Fastator för att investerare lättare ska kunna bedöma oss som det investmentbolag inom fastigheter som bolaget är. För det tredje att investera den vinst om 1 miljard kronor som kom ur försäljningen av Offentliga Hus. Det är med glädje jag kan konstatera att vi tillsammans i Fastator uppnått samtliga dessa mål och skruvat upp hastigheten ytterligare i bolaget.

– Miljarden omsattes framför allt i Företagsparken. Bolaget fokuserar på ett fastighetsslag som jag gillar och har lång erfarenhet av – lättindustri och logistik – fastigheter med hög avkastning till låg risk. Under året har Företagsparken femdubblat sitt innehav från 800 MSEK till drygt 4,0 Mdkr. En snabb tillväxt som vi ändå bara är i början av. Vid utgången för 2023 är målet ett fastighetsvärde om 20 Mdkr. Fastator äger idag 78% av Företagsparken där vi ser bolaget som den snabbast växande stjärnan bland våra innehavsbolag och därtill på en marknad med otroligt stor potential.

– Point Properties fortsätter sitt segertåg genom landet. Under året förvärvades ytterligare två fastigheter i Göteborg vid expansiva Backaplan samt i Strömstad. Totalt har Point nu 18 fastigheter i 13 kommuner. Ytterligare två koncept lanserades i Karlskoga och Örnsköldsvik. Sammanlagt har Point nu lanserat sitt koncept i fem städer, samtliga med ett översvallande mottagande från allmänhet och politiker. Ett tydligt kvitto för det positiva mottagandet är detaljplanearbetena som går i rekordfart. I Motala handlar det om bara 1,5 år där byggnation tar sin början innan sommaren 2022.

– Under början av 2021 ökade Fastator sitt innehav i Studentbostäder i Norden AB, tidigare Studentbostäder i Sverige AB. Namnbytet avspeglade sig i förvärv både i Danmark och Norge, med ytterligare förvärv och nybyggnation i Sverige. Därmed är Studentbostäder i Norden AB även på god väg att bli just Nordens ledande studentbostadsbolag.

– 2021 var året då Fastator även etablerade sig på bostadsmarknaden, med två innehavsbolag verksamma inom olika geografiska områden. Bolagens tillväxt håller samma takt som Fastators övriga innehavsbolag. I februari förvärvades 50% av aktierna i Svenska Bostadskompaniet. Bolaget fokuserar på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Under året genomfördes åtta förvärv och bolagets totala fastighetsvärde uppgick vid årets slut till 600 MSEK. I november bildade Fastator joint-venture bolaget Vrefast med fastighetsbolaget Vrenen. Vrefast fokuserar på Mälardalens expansiva tillväxtorter. I december förvärvades fastigheter i Stockholm och Arboga med ett fastighetsvärde om totalt 200 MSEK.

– Tillväxt är även honnörsordet för Nordic PM, Fastators innehavsbolag för fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Under året förvärvades tre bolag som ytterligare förstärker Nordic PM:s erbjudande som ett fullservicehus både vad gäller tjänsteutbud och geografi.

– Det här var ett år med vad tillväxtmaskinen Fastator skapat – rejäl tillväxt och avkastning för bolagets aktieägare. Trots restriktioner har Fastators innehavsbolag därmed endast i mindre omfattning påverkats av Coronapandemin. Med lättade restriktioner och årets resultat i ryggen ser jag verkligen fram emot det kommande årets arbete och värdeskapande med Fastator!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Malmö vinner Årets Stadskärna

Öresund Igår prisades Malmö för arbetat man gjort med sin stadskärna med priset Årets Stadskärna. Fastighetssverige kollade närmare på vad som pågår i Malmö på fastighetssidan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige