Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator delar ut motsvarande 7,33 kronor

Bolag Fastator har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i vilken tre aktier i Fastator ger rätt till utdelning av en aktie i Offentliga Hus. Sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus motsvarar en utdelning om 4,33 kronor per aktie baserat på Offentliga Hus stängningskurs om 12,98 kronor den 11 november 2020. Fastator föreslår även en aktiesplit 5:1.
Publicerad den 12 November 2020

Den kontanta utdelningen och sakutdelningen beräknas således motsvara en total utdelning om 7,33 kronor per aktie i Fastator.

Sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus motsvarar cirka sju procent av Fastators direkta och indirekta aktieinnehav i Offentliga Hus per denna dag. Inom ramen för sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus kommer Fastator att ombesörja att innehavare av överskjutande andelar (fraktioner) erhåller ett kontantbelopp motsvarande fraktionens värde baserat på marknadsvärdet av aktien i Offentliga Hus.

Utöver förslaget till vinstutdelning kommer styrelsen inför stämman även att lägga fram förslag om att varje aktie i Fastator delas upp i fem (5) nya aktier, en så kallad aktiesplit 5:1, samt en främst med uppdelningen sammanhängande ändring av bolagsordningen. Aktiespliten avses genomföras efter att den kontanta utdelningen och sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus genomförts.

Styrelsen avser att lägga fram förslagen vid en extra bolagsstämma i december 2020. Fastators styrelse har även beslutat att föreslå att extrastämman ger styrelsen mandat att besluta om avstämningsdag för utdelningen och aktiespliten. Det huvudsakliga innehållet i förslagen till beslut kommer att finnas i den kommande kallelsen till den extra bolagsstämman.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige