Image
Sillfabriken vid Klippan, Göteborg.
Sillfabriken vid Klippan, Göteborg. Bild: Abako

Eklandia satsar över 100 miljoner på nytt projekt

Bygg/Arkitektur Eklandia genomför nu en omfattande ombyggnation av Sillfabriken på Banehagsliden 2 i Klippan, Göteborg. Sillfabriken kommer att ha en uthyrningsbar yta om cirka 5 700 kvadratmeter och redan nu har totalt 4 300 kvadratmeter hyrts ut.
Publicerad den 5 November 2015
Cecilia Fasth. Bild: Castellum
Cecilia Fasth.

Hyresavtal har tecknats med F Division Group AB, Teamster AB och Electrolux Hemprodukter AB som flyttar sin service och sitt lokalkontor till Sillfabriken. Inflyttning kommer att ske i november 2016.

Eklandia förvärvade fastigheten (Majorna 163:1) år 2006. Fastigheten ligger i Klippanområdet på södra älvstranden, i nära anslutning till Älvsborgsbrons påfart. Närmiljön har de senaste åren utvecklats genom byggnation av både bostäder och kommersiella lokaler och är i dag ett område där kreativa företag tar plats i gamla industrilokaler med ny arkitektur.

Investeringen beräknas uppgå till 108 miljoner kronor, inklusive värdet av egen mark om 20 miljoner kronor.

Ombyggnationen rymmer hållbara och funktionella arbetsplatser och planeras vara färdigställd i november 2016. Projektet genomförs enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad nivå silver.

– Det är stort intresse för Klippanområdet och Sillfabriken med dess exponerade läge och vi har redan tecknat hyresavtal motsvarande dryga 75 procent av ytorna. Vi märker särskilt att företagen tycker om områdets karaktär, det havsnära läget och blandstadskvarteret som utvecklats och förstärkts över tid, säger Cecilia Fasth, vd för Eklandia Fastighets AB.

– Sillfabriken är ett bra exempel på hur vi tar till vara en äldre byggnads charm men utvecklar den för att möta företagens krav på flexibilitet och hållbarhet. Vår ambition som långsiktig fastighetsägare är att vara en av de dominerande fastighetsutvecklarna i Göteborg och därmed bidra till stadens tillväxt, avslutar Cecilia Fasth.

Arkitekt är Abako Arkitektkontor och som byggentreprenör har Johansson & Rehn utsetts.
- Göteborg präglas av låg vakansgrad inom kontorssegmentet. Området Klippan har goda tillväxtförutsättningar och blir allt mer attraktivt för etablering i takt med att området fortsätter att utvecklas, säger Henrik Saxborn, vd för moderbolaget Castellum.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige: – Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige