Image
Doxa avser förvärva kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor.
Doxa avser förvärva kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor. Bild: Malmö Stad

Doxa köper Malmö Arena-kvarteret för 1,9 miljarder

Transaktioner Doxa har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheterna Malmö Arenan 2, 4, 5 samt tomträtten till Malmö Arenan 1 och 3, det vill säga kvarteret Malmö Arena. Totalt överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Percy Nilsson är säljaren.
Publicerad den 9 September 2021
Annons
Image
Greg Dingizian. Bild: Johan Wessman/News Øresund
Greg Dingizian.

Fastigheterna, som har en total yta om cirka 77 000 kvadratmeter, är fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om drygt 110 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om cirka 100 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske senast i februari 2022.

Parternas avsikt är att förvärvet ska genomföras senast den 31 oktober 2021 och att Doxa ska tillträda fastigheterna så snart som möjligt dock senast den 28 februari 2022. Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet av målbolaget och med avdrag för latent skatt.
– Med aktuellt förvärv skapar vi redan initialt en attraktiv plattform för vår fastighetsverksamhet med betydande kassaflöde. Vi har sedan en tid identifierat en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsinvesteringar och avser förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa: i) ställer ut ett skuldebrev till säljaren om 200 miljoner kronor, ii) emitterar 45 miljoner aktier i bolaget till säljaren till en teckningskurs om 9 kronor per aktie, och iii) kontant betalar resterande del av köpeskillingen till säljaren.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna har bestämts genom en förhandling mellan bolaget och säljaren och är 6,8 procent högre än den volymvagda genomsnittliga aktiekursen om 8,43 kronor för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som avslutades dagen före ingåendet av avsiktsförklaringen.

Att del av köpeskillingen avses betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Utöver att det möjliggör förvärvet etablerar det även en förbindelse med säljaren, som fortsatt kommer att förvalta Fastigheterna för det fall Förvärvet genomförs. Styrelsen bedömer att säljaren har goda förutsättningar att bidra med en betydelsefull insyn och kunskap kring fastigheterna, vilket förväntas vara Doxa till nytta. Styrelsen anser sammantaget att betalning i nyemitterade aktier bidrar till att skapa värde för bolagets aktieägare.

I samband med tecknandet av avsiktsförklaringen har säljaren förbundit sig att fram till och med den 31 oktober 2021 inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten.

För förvärvet gäller sedvanliga villkor om genomlysning av målbolaget, dotterbolagen och fastigheterna och att parterna kommer överens om samtliga villkor för förvärvet.

Om förvärvet genomförs blir det Doxas första fastighetsförvärv och därmed ett ytterligare steg mot den nya verksamhetsinriktningen. Genomförandet av förvärvet kan därför komma att kräva att Doxa genomgår en förnyad noteringsprocess hos Nasdaq First North Growth Market.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa Aktiebolag i transaktionen.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige