Image

Catella: Positiv syn på kreditmarknaden

Ekonomi/Finansiering I septemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 41,8 till 49,8, vilket är det starkaste resultatet sedan hösten 2015.
Publicerad den 26 September 2017
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra.

- Resultatet är det högsta på två år, och utgör den näst största förbättringen i huvudindex i Credis historia. De noterade fastighetsbolagen är starkt positiva till kreditmarknadens utveckling, och som anledning nämner de bland annat förbättrad tillgång till bankfinansiering och minskade kreditmarginaler. Dessutom anser både fastighetsbolagen och bankerna att löptiden på lånen har ökat, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

- Fastighetsbolagens enkätsvar i Credi har historiskt följt utvecklingen på börsen. Den relativt starka utvecklingen på Stockholmsbörsen under det senaste året indikerar en fortsatt förbättring i kreditsentimenten under kommande kvartal. Den positiva synen på kreditmarknaden i den senaste Credi-enkäten visar även på en fortsatt stabil utveckling i bankernas utlåning, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

- Medan tillgången på banklån förbättras och obligationerna fortsatt går starkt har preferensaktierna tappat i popularitet bland fastighetsbolagen. Efter mer än ett år utan nya emissioner på Stockholmsbörsens huvudlista har flera fastighetsbolag nu signalerat att de ska lösa in sina utestående preferensaktier. I somras löste Sagax in mer än 70 procent av sina preferensaktier, vilket minskade den totala volymen med 8,2 procent. Dessutom har Balder för avsikt att lösa in alla sina 10 miljoner utestående preferensaktier, vilket skulle minska den totala volymen med ytterligare 24 procent, avslutar Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY