Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum köper i centrala Västerås

Transaktioner Castellum har förvärvat två kontorsfastigheter i centrala Västerås av Imperia Fastigheter AB. Tillträde sker den 18 december i år, respektive 9 januari 2020.
Publicerad den 12 December 2019

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter, Kol 13 på Kopparbergsvägen 25 och Kungsängen 14 på Pilgatan 4, med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 7 551 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till 217 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 11 miljoner kronor. I förvärvet ingår även en outnyttjad byggrätt värderad till 5 miljoner kronor, vilket kan möjliggöra nyproduktion om cirka 2 500 kvadratmeter kontor i ett av Västerås mest centrala lägen.

– Västerås är en attraktiv stad med ett växande näringsliv där vi ser en stor potential. Vi har en uttalad strategi att stärka vår position som fastighetsförvaltare på centrala lägen i tillväxtorter. Detta förvärv är en del av det arbetet. Det känns både viktigt och roligt
att skapa ytterligare möjligheter att vara med och utveckla Västerås stadskärna, säger Henrik Saxborn, vd, Castellum AB.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar fastigheterna Kol 13 och Kungsängen 14
Säljare: Imperia Fastigheter AB
Förvärvspris: 217 Mkr
Tillträdesdag: 18 december 2019 för Kol 13 och 9 januari 2020 för Kungsängen 14
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,3 år
Hyresvärde: ca 15 Mkr år 2020
Större hyresgäster: Thorén-gruppen
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 7 551 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 99%.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Castellum AB på Branschguiden

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen ino...

Läs mer om Castellum AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY