Image

Campus Albano byggstartat

Bygg/Arkitektur På måndagen byggstartades campus Albano som ska bli ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas på området.
Publicerad den 30 November 2015
Albano byggstartades på måndagen. Bild: BSK Arkitekter
Albano byggstartades på måndagen.

Albano ska bli ett unikt socialekologiskt campus för 15 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 studentbostäder och plats för kommersiell service.

På plats för att markera byggstarten av campus Albano fanns ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, rektorerna för SU och KTH Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson, Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson, Svenska Bostäders vd Pelle Björklund samt vice kårordförande Isabella Hagnell (SUS) och kårordförande Pontus Gard (THS).

– För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation så behövs det attraktiva campusmiljöer där människor och idéer kan mötas. Albano kommer att vara en viktig mötesplats för forskare och studenter från hela landet och hjälpa till att stärka vår internationella attraktionskraft, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det här spadtaget är oerhört viktigt för framtiden. Det är bra för Stockholm som kunskapsregion samtidigt som vi kan bygga bort en del av den bostadsbrist som vi vet hämmar tillväxten, säger Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad.

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka, med varandra och med det omgivande samhället. Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas på området.

– Albano blir en modern universitetsmiljö, en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

– För KTH:s del innebär det en välkommen utveckling där våra universitetsområden knyts närmare varandra vilket förhoppningsvis kommer att ge synergieffekter inom såväl forskning som utbildning och studentbostäder, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Förutom att Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med utbildnings- och forskningslokaler, kommer även cirka 1 000 bostäder för studenter och forskare att byggas på området samt lokaler för kommersiell service som restauranger och caféer. En mångfald av verksamheter bidrar till att skapa en levande stadsmiljö under dygnets alla timmar.

– Att bygga campus Albano med 1 000 klimatsmarta student- och forskarlägenheter ligger helt i linje med vår målsättning att skapa fler hem för unga. Att dessutom skapa ett område med liv och rörelse under dygnets alla timmar i direkt anslutning till universiteten ser vi som oerhört positivt, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

Utvecklingen av campus Albano kommer att ske i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

- Akademiska Hus har i många år utformat hållbara campus tillsammans med universitet och högskolor. Med Albano tar vi det till en ny nivå genom att vi här bygger en hel stadsdel på naturens villkor – en stadsdel som inte bara tar hänsyn till naturen, utan som också genom sin utformning bidrar till utveckling av den, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Området Campus Albano blir en knutpunkt i ett samlat universitetsområde som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, gamla Konstfack med Stockholms dramatiska högskola vid Gärdet i öst, via områdena för Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst.

BSK Arkitekter och Christensen & Co står för arkitekturen.

- BSK Arkitekter har sedan starten för 50 år sedan arbetat för ambitiösa kunder med både stadsutveckling och lärandemiljöer, vilket har gett goda förutsättningar för detta mycket spännande uppdrag i Albano. Här ställs verkligen höga krav på vår förmåga att utforma miljöer med hög kvalitet utifrån mycket komplexa förutsättningar säger Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt vid BSK Arkitekter.

Aktörer
Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna).
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects.
Planerad första inflyttning, bostäder: 2018.
Planerad första inflyttning, universitetslokaler: 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige