Image
Nu har bygglovet beviljats för SEB:s nya kontorskvarter i Arenastaden.
Nu har bygglovet beviljats för SEB:s nya kontorskvarter i Arenastaden. Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter

Bygglovet klart för SEB:s kontor i Arenastaden

Bygg/Arkitektur Nu har bygglov beviljats för SEB:s nya kontorskvarter i Arenastaden. Bygget kommer därmed igång på allvar och om 3,5 år kommer tre skimrande kontorsbyggnader i mönstrat glas att stå klara att ta emot de 4 500 anställda som flyttar dit.
Publicerad den 5 November 2014

Solna Stad har nu beslutat att ge bygglov för det som ska bli SEB:s nya kontorskvarter. Där kommer banken att, med första inflyttning 2017, samla sin verksamhet i tre byggnader med sammanlagt cirka 67 500 kvadratmeter kontorsyta, som ska stimulera till samarbete och interaktion mellan bankens olika verksamhetsgrenar.

Alessandro Ripellino Arkitekter har, sedan vinsten i parallelluppdraget 2012, på uppdrag av Fabege varit ansvariga för att ta fram detaljplan, programhandling, bygglov och systemhandling och inleder i samband med byggstarten en utvecklingsfas för den exteriöra designen. Byggnadernas framträdande läge i stadsdelen gör att det ställs stora krav på utformningen av fasaderna som byggs upp av betongelement klädda med mönstrat glas.

Just nu tar arkitekterna fram prover i full skala. Det gör man för att kunna testa glasets mönsterverkan och optimera montagemetoderna, viktigt inte minst för att kunna hålla projektets tuffa tidplan.

– Vi är vana vid kombinationen av korta produktionstider och höga krav på arkitektonisk gestaltning, därför arbetar vi alltid med en hög grad av prefabricering, säger Alessandro Ripellino.
– I det här fallet har vi utforskat de möjligheter som ges av kombinationen mellan screentryckt glas och betong. Betongen skymtas genom glaset så att fasaden får ett djup, en ytterligare dimension. Det här blir ingen vanlig platt glasfasad.

De välisolerade betongelementen med färdigmonterade fönster ger snabbt ett tätt och energisnålt ytterskal. Glasbeklädnaden bildar ett extra väderskydd för fasader och den utvändiga solavskärm¬ningen men är också det som ger byggnaderna dess speciella karaktär. Mönster används som ett genomgående tema i projektet och förekommer i tre olika skalor: i den bärande konstruktionen, som storskaligt glasmönster för fasadbanden och i ett mer finmaskigt screentryck som ytterligare skydd mot sol och insyn.
En annan stor utmaning i projektet är avvägningen mellan hyresgästens behov och byggnadernas grad av offentlighet i stadsdelen. Den 200 meter långa tomten har därför delats upp i tre kontorshus som knyts samman av förbindelser ovan och under mark. Brofästet vid nya Målbron och entréplatsen Stjärntorget markeras med en högre byggnad.

– Kontoren ska uppfattas som flera kvarter i en levande stadsmiljö, samtidigt fungerar de som en enda byggnad, säger Alessandro Ripellino.

Förutom cirka 4 500 arbetsplatser i ett varierat kontorslandskap kommer byggnaderna att innehålla en mängd service- och stödfunktioner, bland annat restauranger och caféer, service-center, motionsanläggning och hörsalar. Inflyttning sker i två etapper med start våren 2017. Byggnaderna projekteras för att uppnå miljöklass Breeam Excellent och kommer därför att ha egen elproduktion och planterade tak.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige: – Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige