Image

Alessandro Ripellino ritar SEB:s nya kontorskvarter

Bygg/Arkitektur Nyligen blev det klart att SEB kommer att flytta med 4 500 anställda till Arenastaden i Solna. De nya kontorskvarteren ritas av Alessandro Ripellino Arkitekter på uppdrag av Fabege.
Publicerad den 29 Juli 2014
Fabege har tecknat ett 20-årigt kontrakt med SEB som flyttar till Arenastaden. Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter
Fabege har tecknat ett 20-årigt kontrakt med SEB som flyttar till Arenastaden.

Alessandro Ripellino stod även bakom Bankhus 90 i Rissne, som är SEB:s största kontor idag.

Fabege bygger en kvartersmiljö med en bruttoarea på cirka 100 000 kvadratmeter på fastigheten Pyramiden i Arenastaden, en investering på 2,3 miljarder kronor.

Teamet på Alessandro Ripellino Arkitekter har arbetat intensivt med projektet sedan 2012, men arbetet började med ett vinnande förslag i parallella uppdrag åt Fabege redan 2010. Den främsta utmaningen har varit att skapa en sammanhängande och effektiv kontorsmiljö för ett av Sveriges största företag och samtidigt skapa en levande stadsmiljö.

- Vi valde att dela upp kontoret i tre kvarter som med sin placering och utformning lämnar plats för torg och stråk. Husen binds samman med glasövergångar. Det blev vår lösning för att skapa en sammanhängande kontorsbebyggelse av denna storlek som samtidigt gör stadsmiljön levande, säger Alessandro Ripellino.

Fasadernas stora skala hanteras med horisontella uppdelningar och stora öppningar i fasaderna - ”urbana fönster”. Centrala ljusgårdar bildar samlande interna platser som samtidigt formar rum för entréer, annonsering och utblick.

Byggnaderna projekteras enligt miljöklassningssystemet Breeam nivå Excellent, vilket innebär mycket höga mål för energi, materialåtervinning och arbetsmiljö.

Alessandro Ripellino Arkitekter utgår i hög grad från prefabricerade byggelement i Pyramiden. Detta genomsyrar även tidigare projekt som till exempel kontorshuset Mältaren i Hammarby Sjöstad, Lindhagsskrapan på Kungsholmen och Rica Talk (numera Scandic Talk) vid Stockholmsmässan.

Kvarteret Pyramiden byggs cirka 25 år efter Bankhus 90, som Alessandro Ripellino också stod bakom - då som nybliven delägare i Rosenbergs Arkitekter. Skillnaden mellan det stora och slingrande kontorskomplexet i Rissne och det kvartersliknande projektet i Arenastaden är slående och illustrerar ett kulturskifte i svensk arkitektur och, inte minst, i hur stora svenska företag ser på sin roll i samhället.

- Det har blivit viktigare för företag att befinna sig på platser där människor kan komma i kontakt med varandra. De ser det som en konkurrensfördel. På 80-talet ville man skapa den perfekta anläggningen men idag vill man skapa en god stadsmiljö och ingå i en helhet.

Företagen har blivit mer utåtriktade, säger Alessandro Ripellino.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fler vill ha tyst på kontoret

Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige