Image
Inom det strategiska samarbetet kommer bostäder uppföras i Åhus.
Inom det strategiska samarbetet kommer bostäder uppföras i Åhus. Bild: Brinova

Brinova i strategiskt samarbete med Eksjöhus

Bolag Brinova och Eksjöhus Bostad har inlett ett samarbete med målet att gemensamt bygga upp till femhundra lägenheter de kommande fem åren. Bolagen delar synen att konceptuella byggmetoder ger förutsättningar att bygga kostnadseffektivt utan att behöva ge avkall på långsiktig kvalitet samtidigt som stor hänsyn tas till miljön.
Publicerad den 1 Juli 2020

Samarbetet inleds omedelbart och innefattar projektutveckling, markanvisningar, markförvärv och byggnation.

En avgörande faktor i valet av Eksjöhus Bostad har varit kvalitén och miljöaspekten med att utveckla flerbostadshus i trä. Allt Brinova uppför karaktäriseras av det långsiktiga perspektivet; det skall ägas och förvaltas över lång tid på ett hållbart sätt. Det gör att den löpande förvaltningen blir kostnadseffektiv.

Båda bolagen har högt ställda mål i sitt hållbarhetsarbete som visar sig i materialval, energisystem och en intention att addera på alternativa energikällor så som till exempel solceller.

Första delen i samarbetet har inletts. Cirka 115 bostäder i Karlskrona och Åhus kommer att uppföras och stå inflyttningsklara under 2020 och 2021. Hyresrätter där alla har råd att bo, utan att behöva göra avkall på boendekvalitet och med tillgång till naturnära utemiljöer.

Brinova bygger alltid hyresrätter och Eksjö bostad i huvudsak bostadsrätter. Det innebär att bolagen kan samarbeta kring att skapa en bebyggelse med olika upplåtelseformer. Ett exempel är projektet i Åhus, där samarbetet bestod i att gemensamt delta i en markanvisningstävling i syfte att skapa projekt för bägge parter, genom att lägga anbud med blandade upplåtelseformer, hyresrätter respektive bostadsrätter.

Geografiskt fokus för avtalet är projekt i Skåne och Blekinge och de orter som Brinova valt att etablera sig i.
– Jag är väldigt glad att vi kunnat hitta fram så bra samarbetsformer med Eksjöhus bostad, det kommer att bli en viktig del i vår fortsatta tillväxt med kvalitativa hyresrätter där alla har råd att bo, säger Per Johansson, vd för Brinova.
– Det känns väldigt bra att vi tillsammans med Brinova, som långsiktig aktör, kan utveckla det industriella träbyggandet och skapa gemensamma och varierade projekt med olika upplåtelseformer, säger Johan Karlsson, vd för Eksjöhus Bostad.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY