Image
Bonavas fastighet Newton i kvarteret Vega, Haninge.
Bonavas fastighet Newton i kvarteret Vega, Haninge. Bild: Bonava

Bonavas rörelseresultat högre än förväntat – reviderar finansiella mål

Bolag Bonavas rörelseresultat blev nästan 40 miljoner högre än förväntat i det fjärde kvartalet 2023. Orsaken kan vara att bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund och att resultatet då kan spilla över mellan kvartalen. Idag passar också Bonava också på att införa ett nytt finansiellt mål: avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid.
Publicerad den 1 Februari 2024

Bonavas rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2023 blev 427 miljoner kronor istället för de 390 miljoner kronor analytikerna räknat med. Nyhetsbyrån Direkt skriver att Bonavas resultat kan spilla över på det här sättet eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts. Intäkterna blev å andra sidan lägre än väntat och uppgick till 4 989 miljoner kronor.

– Även om det är tidigt att tala om en vändning kan vi notera en gradvis ökande aktivitetsnivå under fjärde kvartalet i fråga om antalet intressenter på visningar, bokningar och försäljningar. Marknadsläget kan fortfarande påverkas snabbt av förändringar i inflations- och ränteförväntningarna, säger Peter Wallin, vd och koncernchef på Bonava.

Fjärde kvartalet 2023 i siffror:
* Nettoomsättningen uppgick till 4 989 (5 664) MSEK
* Underliggande bruttomarginal 13,6 (14,3) procent
* Bruttomarginalen uppgick till 13,5 (10,3) procent
* Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 464 (351) MSEK och rörelsemarginalen var 9,3 (6,2) procent
* Jämförelsestörande poster om -37 (-56) MSEK har redovisats under kvartalet
* Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till 427 (295) MSEK och rörelsemarginalen var 8,6 (5,2) procent
* Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 940 (-105) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 2,70 (1,46) SEK
* Antal sålda bostäder var 356 (605)
* Antal produktionsstarter uppgick till 394 (534)
* Antal byggrätter uppgick till 28 900 (29 400)
* Ett finansieringspaket presenterades den 20 december vilket innebär förlängning av kreditfacilitetsavtal om 4,5 miljarder SEK under tre år, en garanterad företrädesemission om minst 1 miljard SEK och förlängning av befintligt obligationslån om 1,2 miljarder SEK med tre år

– Vi har medvetet hållit tillbaka antalet produktionsstarter sedan början av 2022 på grund av den växande osäkerheten i marknaden, vilket innebär att vi kommer ha en väsentligt lägre affärsvolym 2024. Vi har även anpassat vår kostnadsvolym därefter. Vårt huvudfokus är att starta lönsamma projekt när rätt förutsättningar finns, säger Peter Wallin.

Bonavas styrelse har idag också fattat beslut om att göra revidering av de finansiella mål som fastställdes 2023. Målet att rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026 ligger fast medan målet att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x utgår. I stället införs nytt mål att avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid. Övriga fyra strategiska icke finansiella mål kvarstår oförändrade.

– Syftet med uppdateringen av våra finansiella mål är att tydligare styra verksamheten mot att skapa ökad avkastning för våra aktieägare över tid. Det är långsiktiga mål vi arbetar mot även om dessa blir svåra att uppnå på kort sikt. Möjligheten att uppfylla målen är kopplade till att vi successivt kan öka antalet produktionsstarter över tid till en uthållig nivå, säger Peter Wallin.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige