Image
Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava förvärvar 370 byggrätter i Umeå

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om förvärv av cirka 370 byggrätter för flerbostadshus i Umeå av Motorcentralen. Slutlig köpeskilling baseras på planlagd bostadsyta och erläggs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft, preliminärt i slutet av 2023. Produktionsstart är beräknad till 2024.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava: Resultatet före skatt ska fördubblas till 2026

Bolag Högre nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat för Bonava i deras Q3-rapport. I samband med rapporten presenterades även offensiva mål – 2026 ska de fördubblat sitt resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor.


Peter Wallin har utsetts till ny vd för Bonava.

Bonava ökar omsättning och rörelseresultat under Q3

Bolag Bonava redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava säljer tillgångar i Köpenhamn

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om att avyttra sin återstående landbank i Köpenhamn, Danmark till Ikano Bolig A/S för en kontant köpeskilling om 545 miljoner svenska kronor. Avyttringen medför en positiv resultateffekt före skatt, inklusive transaktionskostnader, om 226 miljoner svenska kronor under det fjärde kvartalet 2021. Bonava säljer även 62 hyreslägenheter i Hamburg till Warburg-HIH Invest Real Estate.


Bonava säljer Sitadelli 3 i Helsingfors.

Bonava säljer 50 hyreslägenheter i Helsingfors

Transaktioner Bonava säljer 50 hyreslägenheter i Helsingfors, Finland, till EQ Residential Fund. Affären uppgår till 12 miljoner euro och de första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas under det första kvartalet 2023.


Kristina Olsen lämnar Bonava för externt uppdrag

Bolag Kristina Olsen har valt att lämna Bonava och rollen som affärsenhetschef för Bonava Norge för annat externt uppdrag. Jonas Granström har utsetts till tillförordnad affärsenhetschef och medlem av koncernledningen.


Peter Wallin, vd på Bonava.

Här ser Bonava störst potential att växa

Bolag Bonavas vd Peter Wallin om hur utträdet från Danmark påverkar bolaget, utmaningarna i Sverige och vilken marknad de ser som det viktigaste benet framöver.


Fler sålda bostäder för Bonava under andra kvartalet

Bolag Förbättrad lönsamhet och fler starter konstateras när Bonava presenterar Q2-siffrorna.


Patrizia har köpt en bostadsfastighet i Västerås av Bonava för 420 miljoner kronor.

Patrizia köper av Bonava för 435 miljoner kronor

Transaktioner Patrizia, en ledande partner för globala reala tillgångar, har förvärvat en flerfamiljsfastighet i Västerås på uppdrag av sina institutionella kunder från Bonava genom en forward funding-affär värd cirka 435 miljoner kronor.


Bonava förvärvar mark för 120 bostäder av Rikshem.

Bonava förvärvar mark för 120 bostäder av Rikshem

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om förvärv av 120 byggrätter i Axelsberg, Stockholm, av Rikshem. Affären uppgår till 229 miljoner kronor och är villkorad av detaljplan med förväntat antagande i början av 2022. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2024.


Albatross GK.

Noterad bostadsutvecklare planerar göteborgsk golfidyll – men projektet kan stoppas

Bostäder Vill utveckla 116 småhus och mer än 3 00 lägenheter vid golfbanan. Fastighetssverige berättar mer.


Bonava säljer 154 hyreslägenheter i Stockholm.

Bonava säljer 154 hyreslägenheter i Stockholm

Transaktioner Bonava säljer 154 svanenmärkta hyresrätter i Sollentuna, Stockholm, till NREP. Affären uppgår till 431 miljoner kronor och är villkorad av bygglov.


Markanvisningen till Bonava (inringat i rött på bilden till höger) är en del av en omfattande utveckling i Östberga som ska resultera i närmare 1 000 nya bostäder de närmaste tio åren.

Bonava lade högsta budet på Östbergaprojekt

Bygg/Arkitektur Bolaget förslås få en markanvisning för bostadsrätter i den omfattande utvecklingen av Östberga. Kostnad på niosiffrigt belopp.


Mikael Granath, vd Willhem.

Willhem förvärvar byggrätt i Göteborg

Transaktioner Willhem har ingått avtal med Bonava om förvärv av en byggrätt för 55 lägenheter i Kviberg i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 26 miljoner kronor.


Bonava ser ljust på framtiden – trots längre försäljning

Bolag Bolagets nya vd, Peter Wallin, om den starka efterfrågan i Tyskland, positiva Covid19-effekerna och nya målsättningen.


Peter Wallin.

Bonava: Starkare marknad och förbättrade bruttomarginaler

Bolag Presenterar siffrorna för Q1 2021.


Bonava säljer 83 hyreslägenheter i Umeå

Bostäder Bonava har tecknat avtal med fastighetsbolaget K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB om försäljning av ett hyresrättsprojekt i Umeå.


Joachim Hallengren.

Bonava: Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ekonomi/Finansiering Stärkt rörelseresultat och kassaflöde samt fler startade projekt, rapporterar Bonava i sin Q4-rapport.


Joachim Hallengren.

Bonava flaggar för rörelseresultat över förväntan

Bolag Bonavas rörelseresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 förväntas bli högre än marknadens förväntningar.


Södra Änggården kan snart börja byggas.

Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden i Södra Änggården

Bygg/Arkitektur Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena av detaljplanen för Södra Änggården. Byggnationen av knappt 2000 bostäder, skolor och parker kan därmed påbörjas i år.