Image
Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava: "Återhämtningen kan ta tid"

Bolag Bonava ser goda möjligheter att gradvis öka produktionsstarterna under andra halvåret 2024 och 2025. Det säger vd Peter Wallin i rapporten för det andra kvartalet. Men det är särskilt en marknad som ser ljus ut.


Visualisering av Paulshöfe.

Bonava säljer bostadsprojekt

Transaktioner Bonava säljer projekt om 89 hyreslägenheter i Düsseldorf, Tyskland.


Jon Johnsson blir ny CFO för Bonava och efterträder Lars Granlöf.

Klart med ny CFO till Bonava

Karriär Jon Johnsson har utsetts till ny CFO och medlem av Bonavas koncernledning med tillträde senast den 2 januari 2025.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin om Bonavas Tysklandssatsning: "Tyskar mer långsiktiga"

Bostäder Som man kunde läsa under måndagen startar nu Bonava produktion av cirka 180 bostäder i Tyskland. Det är regionerna Berlin, Rhine-Main, North Rhine-Westphalia och Sachsen som får stå som scen för de aktuella produktionsstarterna, som beräknas vara färdigställda under 2025 och 2026. Fastighetssverige har talat med bolagets vd, Peter Wallin, som berättar mer om Tysklandssatsningen.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin: "Bonava måste vara väldigt aktiva på marknaden"

Bolag Bonavas vd och koncernchef, Peter Wallin, talade på torsdagen, med anledning av delårsrapporten för fjärde kvartalet, om en gradvis stabiliserad marknad med ökad aktivitet. Exempel på det är fler spekulanter på visningar och större antal sökningar på nätet som följd. Dessutom ser man fler bokningar och försäljningar.
– Det är lite för tidigt att tala om en vändning och förändring i hela marknaden , men tydligt är att den har stabiliserats och att tecknen på en förbättring är mer konkreta nu, säger Wallin.


Bonavas fastighet Newton i kvarteret Vega, Haninge.

Bonavas rörelseresultat högre än förväntat – reviderar finansiella mål

Bolag Bonavas rörelseresultat blev nästan 40 miljoner högre än förväntat i det fjärde kvartalet 2023. Orsaken kan vara att bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund och att resultatet då kan spilla över mellan kvartalen. Idag passar också Bonava också på att införa ett nytt finansiellt mål: avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid.


Lars Granlöf får lämna Bonava.

Bonavas CFO lämnar omgående

Karriär I samband med implementering av Bonavas uppdaterade affärsplan för 2024 och framåt, har vd Peter Wallin och CFO Lars Granlöf enats om att Bonava behöver en CFO med en delvis annan kompetens och erfarenhet. Lars Granlöf lämnar därmed rollen som CFO för Bonava. Samtidigt har Lars Ingman utsetts till interim-CFO. Förändringen träder i kraft omgående.


Situationen i marknaden kräver handlingskraft säger koncernchefen Peter Wallin.

Bonava ska göra en miljardemission

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren Bonava avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka, men inte mindre än, 1 020 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.


Fredrik Hammarbäck, presschef för Bonava.

Lättnad när Bonava lämnar Ryssland: "Nu kan vi ha fokus på annat"

Transaktioner 609 dagar tog det mellan beslutet att sälja Bonavas dotterbolag i S:t Petersburg – till att de tidigare i veckan kunde meddela att affären gått i hamn. Och turerna har varit många. Presschefen Fredrik Hammarbäck säger att bolaget nu känner en lättnad att äntligen få lägga fokuset på annat.


Peter Wallin, vd för Bonava.

"Bonava ska bli 2.0"

Bolag En renodling av landbanken och nedskrivningen tillgångarna är några av åtgärderna som Bonava har tagit. Annars är det anpassningarna till rådande marknadsläge som dominerat året för Bonava. Enligt vd Peter Wallin så är det nu ett nytt Bonava som träder fram – ett mer flexibelt och ansvarstagande sådant.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonavas resultat tyngs av miljardnedskrivning och säljer i Ryssland

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren Bonava redovisar miljardförlust efter omfattande nedskrivning. Igår stod det också klart att de till slut lyckats sälja den sista fastigheten i Ryssland.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Nya omfattande sparåtgärder på Bonava

Bolag För att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och öka lönsamheten avser Bonava att genomföra omstruktureringsåtgärder i Tyskland, och fortsatta anpassningar i Sverige och Finland. Detta bedöms omfatta upp till 400 tjänster. Åtgärderna förväntas resultera i årliga besparingar om 400 miljoner kronor från den 1 januari 2025 och en omstruktureringskostnad om 350 miljoner vilken kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet 2023.


Peter Wallin sitter lugnt i den tyska båten.

Peter Wallin filbunkelugn trots tyskt byggras

Bolag Bonava säljer lägenhetsbestånd och bygger nytt i Köln-området. Detta samtidigt som avbokningarna inom bostadsbyggandet ökar till en ny toppnivå och osäkerheten på marknaden är enorm, enligt experter. Men Bonavas vd, Peter Wallin, tror ändå på Tyskland.
– Det är en stor och mångfacetterad marknad som vi känner väl.


Bonava Simonsveedel.

Bonava säljer och bygger nytt i Tyskland

Bygg/Arkitektur Bonava säljer ett bestånd hyreslägenheter i Köln, Tyskland, till en av läkemedelsbolaget Bayers pensionsfonder. Man startar också produktion av 38 bostäder till konsument i det aktuella grannskapet.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Här vill Bonava investera pengarna från Norge-försäljningen

Bolag Bonava säljer sin verksamhet i Norge till Union Residential Development och lämnar med det den norska marknaden helt. Vd:n Peter Wallin berättar för Fastighetssverige hur man landade i beslutet, hur man ska använda det kapital som frigörs och hur Bonava ser på sina övriga marknader.


Michael Björklund och Jonas Granström tilldelas båda nya roller inom Bonava.

Bonava möblerar om i koncernledningen

Karriär Michael Björklund har utsetts till ny affärsenhetschef för Bonava Sverige. Han tillträder rollen den 1 september och kommer fortsatt även att ansvara för Bonavas verksamhet i Baltikum. Samtidigt tillträder Jonas Granström rollen som regionchef för Bonava i Stockholm och Mälardalen.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava säljer verksamheten i Norge

Transaktioner Bonava har ingått avtal om att sälja verksamheten i Norge till Union Residential Development, en norsk fastighetsfond. Köpeskillingen uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor och försäljningen beräknas slutföras senast under det tredje kvartalet 2023. Affären är villkorad av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin: "Förr slängde man ut nät och väntade – nu jagar man med pil och båge"

Bolag Fortfarande stora utmaningar, men förbättringar skymtar i vissa av regionernas portföljer. Så kan man sammanfatta vd Peter Wallins ord om årets första kvartalsrapport för Bonava.
– Resultaten ser bra ut vad gäller marginalerna, med några få undantag. Maskineriet funkar.


Bonava gör stort förvärv i Tyskland.

Bonavas delårsrapport: Anpassning till en förändrad omvärld

Bolag Bonava redovisar som väntat lägre omsättning och rörelseresultat. Den 2 februari 2023 meddelade bolaget att man reviderar sina finansiella mål. Nya mål är att rörelsemarginalen minst ska uppgå till 10 procent från 2026. Vidare införs nettoskuldsättningsgrad som inte ska överstiga 1,0x.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava gör om finansiella mål

Ekonomi/Finansiering Bonavas styrelse har idag fattat beslut att göra en revidering av de två finansiella mål som fastställdes 2021. Resultat före skatt och antal sålda bostäder anses ej längre vara relevanta styrmått utan ändras till att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026, samt att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x. Övriga fyra strategiska mål kvarstår oförändrade.