Image
Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Bonava

Nya omfattande sparåtgärder på Bonava

Bolag För att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och öka lönsamheten avser Bonava att genomföra omstruktureringsåtgärder i Tyskland, och fortsatta anpassningar i Sverige och Finland. Detta bedöms omfatta upp till 400 tjänster. Åtgärderna förväntas resultera i årliga besparingar om 400 miljoner kronor från den 1 januari 2025 och en omstruktureringskostnad om 350 miljoner vilken kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet 2023.
Publicerad den 29 September 2023

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att marknaden för nyproduktion fortsatt är utmanande. Försäljningen har stabilisats men på låga nivåer, vilket medför lägre produktionsvolymer framöver. Sedan de första tecknen på en svagare marknad för drygt ett år sedan har Bonava arbetat proaktivt med att se över bolagets kostnader och genomfört anpassningar till lägre affärsvolymer och man ser at situationen i marknaden kräver fortsatt handlingskraft.

Efter att ha gjort en grundlig analys planerar Bonava att genomföra en omstrukturering som syftar till att göra den tyska organisationen mer flexibel och konkurrenskraftig. Tyskland är Europas största ekonomi och den tyska regeringen uppskattar att 400 000 nya bostäder behöver byggas årligen. Bonava är en av Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare. Situationen i Tyskland skiljer sig på en rad områden från den i Sverige, exempelvis är en större del av bostadsköpen finansierade med sparande och människor är mer långsiktiga i sina bostadsköp, vilket gör marknaden mindre volatil skriver bolaget vidare.

Åtgärderna väntas leda till besparingar om knappt 400 miljoner kronor på årsbasis från den första januari 2025, vilket ska stärka Bonavas konkurrenskraft och operationella kassaflöde. Därmed uppgår de totala besparingarna till en miljard kronor jämfört med årstakten under det första kvartalet 2022, vilket innebär en avsevärd ökning från de 600 miljoner som tidigare aviserats. En reservering avseende omstruktureringskostnader om 350 miljoner kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet 2023.
– Vi är en av Tysklands största bostadsutvecklare och vår position i marknaden är stark. Vi är verksamma i de snabbast växande segmenten kombinerat med en konkurrenskraftig affärsmodell. Marknaden är i förändring och för att stärka långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet skapar vi nu en ännu mer effektiv, kundfokuserad och flexibel organisation som enkelt går att skala upp, säger Peter Wallin, vd och koncernchef, Bonava.

Den största andelen anställda som berörs av omstruktureringsåtgärderna återfinns i Tyskland, men anpassningar av verksamheten sker även i de nordiska länderna. Av de 400 tjänster som berörs, är cirka 100 i Sverige och Finland.

Beslut angående reducering av antalet anställda kommer att tas först efter avslutade förhandlingar med fackliga parter.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Jacob Bruzelius om nya uppdraget: "Påfrestande miljö där konflikter kan uppstå"

Karriär Jacob Bruzelius, tidigare vd för Coperate Finance på Catella Sverige, blir istället Head of Debt Capital Markets med fokus på utveckling inom skuldrådgivning och omstruktureringar utifrån rådande marknadsläge. För Fastighetssverige berättar han om vilka skillnader han ser från finanskrisen och situationen idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige