Image
Jacob Torell, vd Next Step Group, Maria Strömberg, Business Region Göteborg, Erik Selin vd Balder, Patrik Andersson vd Business Region Göteborg och Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.
Jacob Torell, vd Next Step Group, Maria Strömberg, Business Region Göteborg, Erik Selin vd Balder, Patrik Andersson vd Business Region Göteborg och Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun. Bild: Next Step Group

Balder och Next Step i gigantisk logistiksatsning i Mölnlycke

Bolag Balder och Next Step Group utvecklar framtidens logistikhubb – skapar plats för 1 000 nya jobb i Mölnlycke. Den totala investeringen uppgår till cirka fyra miljarder kronor.
Publicerad den 30 Mars 2022
Link 40. (Klicka för att förstora.) Bild: Balder/Next Step
Link 40. (Klicka för att förstora.) Link 40. Bild: Balder/Next Step
Link 40.

Link 40 är namnet på den nya stora gods- och logistikhubben som Balder och Next Step Group etablerar i Mölnlycke.

Satsningen blir ett starkt bidrag till den svenska transportsektorn och beräknas skapa 1000 nya arbetstillfällen i Härryda kommun, med en total investering på cirka 4 miljarder kronor.

Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvadratmeter BTA.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

– Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Den strategiska platsen längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och med närhet till stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats, ger alla möjligheter att påverka den samhällsviktiga transportsektorn i positiv riktning.

– Som engagerad fastighetsägare vill Balder bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom ansvarsfullt ägande och förvaltande, vid byggnationen och inte minst genom att skapa rätt förutsättningar för andra att göra goda affärer. Vi är glada att vara en del av Link 40 och ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med likasinnade, säger Balders vd Erik Selin.

– En fortsatt utveckling av Bårhults företagspark är strategiskt viktigt för kommunen och hela Göteborgsregionen. Link 40 är ett betydelsefullt bidrag i arbetet för hållbar omställning och kommer även att skapa omkring 1 000 nya arbetstillfällen i kommunen, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link 40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb med ambitionen att också fungera som en pilot och testbädd för utveckling av utsläppsfri godstrafik – lösningar som sedan förhoppningsvis kan skalas upp och spridas till andra hubbar.

– Balder och Next Step Groups gemensamma satsning är strategiskt rätt och helt i linje med ambitionerna inom Gothenburg Green City Zone. Vi behöver skapa regionala och lokala omlastningsnav för att transporter till och från storstaden ska kunna effektiviseras och ske med utsläppsfria fordon. Köerna och trafiken inne i staden behöver minska, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och senare i år går detaljplanen ut på samråd. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i slutet av 2023.

Fakta Link 40
• Link40 är en logistikhubb för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar.
• Byggs intill Bårhults företagspark längs riksväg 40 i Mölnlycke, Härryda kommun.
• Omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 240 000 kvm BTA.
• Utvecklas och ägs av Next Step Group AB och Fastighets AB Balder. Total investering cirka 4 miljarder kronor.
• Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone är strategisk partner.
• Planerad byggstart sista kvartalet 2023.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige