Image
Bild: Istock

Backaheden förvärvar fastighet i Varberg

Transaktioner Backaheden Fastighets AB har via bolaget TBP 3 AB förvärvat fastigheten Varberg Sparrhornet 3 från Tuve Projektutveckling AB. Genom förvärvet av Bolaget övertar Backaheden förpliktelserna hänförda till färdigställande av byggnationen på fastigheten.
Publicerad den 11 December 2023

Backahedens kostnad för att färdigställa projektet på fastigheten är begränsat till 95 miljoner kronor, varvid tillträdande hyresgäst Hedin Helsingborg Bil AB åtagit sig att bekosta samtliga eventuella överstigande kostnader. Del av likviden för förvärvet erlades kontant och återstående del erlades genom säljarrevers om cirka tio miljoner, vilken kvittats mot 151 515 aktier i Backaheden till en teckningskurs om 66 kronor per aktie. Beslut om kvittningsemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman som lämnades den 4 april 2023.

På fastigheten pågår projekt om uppförande av två byggnader avsedda för bilhandel under varumärkena Mercedes och BYD, vilket genomförs enligt ett totalentreprenadavtal med Tuve Bygg AB.

Fastigheten har en total markareal om 9 145 kvadratmeter med en uthyrningsbar yta om preliminärt 3 387 kvadratmeter. Den initiala årliga direktavkastningen förväntas uppgå till 7,0 procent. Ett 15-årigt långt hyresavtal har ingåtts mellan bolaget och tillträdande hyresgästen Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag, som bedriver bilhandel och tillhör bilhandelskoncernen Hedin Mobility Group AB, och ett 10-årigt långt hyresavtal har ingåtts mellan bolaget och Dekra AB, som bedriver verksamhet inom bilprovning och bilbesiktning och är ledande i Europa och världen.

– Vi är glada över att ha förvärvat fastigheten i Varberg, som är en attraktiv och strategiskt viktigt belägen fastighet som utgör ett utmärkt tillägg till vår fastighetsportfölj. Med starka hyresgäster, nya och moderna anläggningar och attraktiv förväntad direktavkastning ger förvärvet oss ytterligare möjlighet att växa och stärka kassaflödet för ett långsiktigt värdeskapande, säger Johan Åskogh, verkställande direktör i Backaheden.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Startbesked för över 500 bostäder i Biskopsgården

Bostäder Framtiden Byggutveckling väntas få positivt planbesked för över 500 nya bostäder samt ytterligare olika verksamheter i Biskopsgården.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige