Image

Aros Bostad reser 600 miljoner till nytt bolag

Bolag Aros Bostad har etablerat ett nytt samarbetsbolag för bostadsutveckling. Bolagets investeringsvolym uppgår till två miljarder kronor.
Publicerad den 28 April 2014

Huvudinvesterare i konsortiet är den finländska institutionen Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg-Liv samt SEB:s Pensionsstiftelse.

Inriktningen kommer att vara bostadsutveckling i framförallt Storstockholmsområdet och innefattar såväl nyproduktion som konvertering och utveckling av befintliga kommersiella fastigheter till bostäder. Genomförd kapitalresning skapar förutsättningar att genomföra utvecklingsprojekt till en investeringsvolym om cirka två miljarder kronor.

SEB Corporate Finance har varit finansiella rådgivare i kapitalanskaffningen och Wistrand har bistått med juridisk rådgivning.

- Vi är mycket nöjda med att bredda vår kapitalbas ytterligare i och med bildandet av Aros Bostad III AB. Att få med stora och välrenommerade nordiska institutioner och stiftelser som Varma, SEB Trygg Liv och SEB Pensionsstiftelse tillsammans med framgångsrika och kapitalstarka entreprenörer är ett erkännande av Aros Bostads genomförandeförmåga och kompetens. Att arbeta direkt med välkapitaliserade investerare med stor erfarenhet från fastighetsaffärer skapar förutsättningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet, säger Samir Taha, vd för Aros Bostad.

- Vi är mycket nöjda med denna investeringsmöjlighet som är helt i linje med den typ av investeringar som vi eftersträvar. Aros Bostad är en erkänt kompetent bostadsutvecklare med mycket bra ”track record” som vi ser fram emot att samarbeta med i denna konstellation. Det är ingen hemlighet att behovet av bostäder i Stockholmsregionen är stort och förväntas vara så under överskådlig framtid. Vi är övertygade om att vårt samarbete med Aros Bostad kommer att leda till framgångsrika och bra projekt med god avkastning, säger Dr Ilkka Tomperi, investeringsdirektör fastigheter, Varma.

Relaterade artiklar

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige