Image

AMF går in i Finland genom miljardköp

Transaktioner AMF köper en del av en större portfölj med handelsfastigheter i Finland och Sverige och breddar därmed sin fastighetsägande geografiskt. Portföljen, som omfattar 40 fastigheter med ett totalt värde på cirka 6,1 miljarder kronor, kommer att ägas till lika delar av den finska detaljhandelskoncernen Kesko, det finska livförsäkringsbolaget Ilmarinen och pensionsbolaget AMF.
Publicerad den 8 Maj 2015

AMF:s fastighetsinnehav består för närvarande av det helägda bolaget AMF Fastigheter, med kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, och det hälftenägda bolaget Rikshem, som äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtorter runtom i Sverige. AMF:s ambition är att öka sitt ägande i fastigheter och har under en tid utvärderat flera möjligheter till diversifiering på andra marknader än den svenska.

– Förvärvet kompletterar våra befintliga fastighetsinvesteringar på ett bra sätt. Inriktningen mot livsmedel och långa hyresavtal ger stabila och förutsägbara hyresflöden. Starka partners som Ilmarinen och Kesko borgar också för ett professionellt och långsiktigt samarbete, säger Martin Tufvesson, investeringsansvarig Fastigheter inom AMF.

Den aktuella portföljen består av 40 handelsfastigheter huvudsakligen belägna i medelstora städer i södra Finland samt i några större svenska städer. Portföljen fördelar sig på tre köpcentrum, 29 större och medelstora dagligvarubutiker i Finland (K-citymarket och K-supermarket) och åtta fastigheter med byggvaruhandel (K-Rauta), varav sex stycken i Sverige och två i Finland. Keskogruppen med olika varumärken är den dominerande hyresgästen och svarar för nära 80 procent av det samlade hyresvärdet. Hyresavtalen löper i snitt cirka tolv år.

Kesko kommer att kvarstå som långsiktig delägare och såväl Ilmarinen som AMF har bedömt ett samägande i bolagsform som en mycket intressant och långsiktig investering. AMF:s investering motsvarar en fastighetsexponering om cirka två miljarder kronor.

Tillträde sker i slutet av juni 2015. Kommersiell rådgivare till AMF har varit JLL Capital Markets. Krogerus och Hannes Snellman har varit juridiska rådgivare och Skeppsbron Skatt har svarat för skattemässig rådgivning.

Fastighetsportföljen inom AMF har idag ett marknadsvärde om cirka 50 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsbolaget Rikshem.

AMF:s kapitalförvaltning har etablerat en långsiktig förvaltningsfilosofi vilken innebär egen förvaltning, koncentrerade portföljer och övervägande likvida tillgångar. De koncentrerade portföljerna medför god kännedom om de bolag och de tillgångar AMF placerar i.

Relaterade artiklar

Ämnen

JLL på Branschguiden

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 94 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. I Sverige har vi kontor i ...

Läs mer om JLL på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY