Image
Remus.
Remus. Bild: Tyréns

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Stockholm

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar strax över 90 miljoner kronor i att förvandla en byggnad somt tidigare har använts för undervisning till 72 lägenheter. Satsningen vid Frescati Hage skapar ett efterlängtat campusnära boende för 86 studenter och forskare och bidrar till att minska den studentbostadsbrist som råder i Stockholm.
Publicerad den 24 Maj 2023

Byggnaden från 1940-talet har fram till slutet av 2022 använts som undervisningslokaler och administration för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, men står nu tomställd i och med institutionens flytt till det nya campusområdet Albano. Här skapar nu Akademiska Hus ett modernt boende för studenter och forskare som går under namnet Remus och som tillsammans med bolagets befintliga studentbostäder på Frescati ska bidra till ett än mer attraktivt campus. Efter ombyggnationen av den nära 4 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer den att rymma 72 lägenheter för 86 boenden.
– Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder är stor runt om i landet, inte minst i Stockholm. Därför arbetar Akademiska Hus engagerat för att skapa fler boenden. Bostäder bidrar dessutom till ett tryggare och öppnare campus som blir levande dygnet runt, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Som ytterligare en del i Akademiska Hus arbete för att nå en nollvision för sitt klimatavtryck har den befintliga byggnaden inventerats med målsättningen att kunna ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen. Bland annat kommer trapphus med dörrar och armaturer att bevaras, likaså det vackra styrelserummet och fasta bokhyllor som planeras få en ny plats i de gemensamma delarna av byggnaden. Planer finns också på att taket ska utrustas med solceller. Arbetet med att konvertera byggnaden till bostäder kommer att ske varsamt, särskilt eftersom huset är grönklassat enligt Stockholms stadsmuseums klassificering. Några avvikelser från den befintliga gestaltningen kommer därför inte att göras.

De nya student- och forskarbostäderna planeras att börja byggas i november 2023 och förväntas vara klara för inflyttning till sommaren 2025. Bostäderna kommer att blockförhyras av en annan part.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige