Image

Amastens substans över fyra kronor

Bolag Amastens substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 4,07 kronor per aktie, 15 öre upp jämfört med bokslutet för 2015.
Aktien handlas till en betydande rabatt, i går stängde den på 3,08 kronor.


Amasten säljer fastighet i Perstorp

Transaktioner Amasten har, via dotterbolag, tecknat avtal om avyttring och frånträtt fastigheten Perstorp 21:7 i centrala Perstorp.


Amasten: Substansvärde 3,92 kronor

Bolag Amastens substansvärde är i bokslutskommunikén uppe i 3,92 kronor. I går stängde handeln i bolagets aktie på 2,89 kronor.


Amasten rekryterar projekt- och teknikchef

Karriär Christopher Köhler har rekryterats till en nyinrättad roll som projekt- och teknikchef från och med februari 2016.


Amasten säljer två fastigheter i Skärblacka

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att, via dotterbolag, avyttra fastigheterna Kullerstads-Åby 2:48 och 3:7 i centrala Skärblacka i Norrköpings kommun.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har ingått avtal om att köpa ett bestånd i Härnösand till ett värde om 140 miljoner kronor.
Säljare är City-Fastigheter i Umeå Invest som säljer hela sitt Härnösandsbestånd.


Amasten emitterar till 3,25

Transaktioner Amasten tillträder nu beståndet som bolaget köper av Sterner Stenhus och Kvalitena.
En del av köpeskillingen – 81,4 miljoner kronor – erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Dessa emitteras till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor.
Samtidigt reviderar Amasten upp sin resultatprognos för 2015.


Amasten betalar med nyemitterade aktier

Bolag Amastens planerade förvärv av fastigheter för 648 miljoner kronor ska delvis betalas med nyemitterade stamaktier – teckningskursen blir lägst 3,25 kronor per aktie.
Detta enligt ett förslag som Amastens bolagsstämma ska ta ställning till på tisdag.


Amasten på väg att köpa för 500 miljoner

Transaktioner Amasten tecknar avsiktsförklaringar – två separata affärer – om fastighetsförvärv för drygt 500 miljoner.
Samtidigt genomför bolaget en mindre försäljning, om 36 miljoner kronor.


Amasten: Potential för ytterligare tillväxt

Bolag Vd David Dahlgren ser en betydande potential för tillväxt för Amasten.


Amasten på väg att köpa i Ronneby

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett fastighetsbestånd i Ronneby, Blekinge, med ett fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.


Amasten slutför förvärv och reviderar upp resultatprognos

Transaktioner Amasten slutför förvärvet av de sex fastigheter i Härnösand. Samtidigt revideras resultatprognosen upp med fem procent.


Amastens substansvärde 3,45

Bolag Amastens Q3-rapport visar ett substansvärde på 3,45 kronor per aktie, upp från 3,41 i Q2-rapporten.
Bolaget handlas runt 2,50 kronor på First North.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa sex fastigheter i Härnösand av Vashod Fastigheter för 50 miljoner kronor.


Amasten fördjupar samarbete med Egain

Energi/miljö Amasten installerar nu Egain forecasting i samtliga sina bostadsfastigheter. Besparingen av investeringen bedöms uppgå till cirka 10-15 procent av energikostnaderna.


Amasten hyr ut i Finspång och Karlskoga

Uthyrning Amasten har genomfört uthyrningar i sina nyligen tillträdda fastigheter i Finspång och Karlskoga.


Stor rabatt i Amasten

Bolag Amasten lämnar sin första delårsrapport efter storaffären i somras. Substansvärdet uppgår till 3,41 kronor, 79 öre över gårdagens stängningskurs på 2,62 kronor.


Amasten anställer förvaltningschef

Karriär Amasten har anställt Olof Johnson, närmast från Afa Fastigheter, som kommer att tillträda en nyinrättad tjänst som förvaltningschef. Han tar dessutom tar plats i ledningsgruppen.


Amasten i storförvärv – Balder blir delägare

Transaktioner Amasten köper tre fastighetsportföljer för 845 miljoner kronor. Bland annat säljer Balder sitt bestånd i Finspång och blir i och med affären tioprocentig delägare i Amasten.
Amasten genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier för att finansiera förvärvet.


Amasten möblerar om i ledning och styrelse

Karriär First North-noterade Amasten tillsätter en ny vd, byter ordförande och förstärker styrelsen med en rutinerad ledamot.