Image

Amasten höjer resultatprognosen

Bolag Amasten höjer resultatprognosen för 2015 med fem procent till 54 miljoner kronor. Vinsten per stamaktie efter värdeförändringar bedöms öka med nio procent till 0,39 kronor. Bakgrunden till prognoshöjningen är att Amasten nu har tillträtt beståndet i Ronneby.
Publicerad den 5 Juli 2015

Amastens resultatprognos för helåret revideras upp med 6,5 miljoner kronor (4 procent) till 159 miljoner kronor avseende omsättning och med 2,5 miljoner kronor (5 procent), avseende förvaltningsresultat. Den del av förvaltningsresultatet som är hänförligt till stamaktieägarna ökar med 7 procent.

Periodens totalresultat efter skatt bedöms öka med 8 procent till 54 miljoner kronor, vilket innebär att det prognosticerade resultatet hänförligt till stamaktieägarna efter utdelning på preferensaktierna ökar med tolv procent.

Bidraget från förvärvet i Ronneby omfattar endast andra halvåret. I den reviderade resultatprognosen avseende 2015 har beaktats att fastigheten i Borlänge sålts med vinst under andra kvartalet. Dock medför försäljningen ett något lägre förvaltningsresultat för året än om fastigheten hade varit kvar i portföljen. Drift- och underhållskostnaderna justerats upp något avseende den övriga beståndet, exklusive Ronneby.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY