Image

Amasten betalar med nyemitterade aktier

Bolag Amastens planerade förvärv av fastigheter för 648 miljoner kronor ska delvis betalas med nyemitterade stamaktier – teckningskursen blir lägst 3,25 kronor per aktie. Detta enligt ett förslag som Amastens bolagsstämma ska ta ställning till på tisdag.
Publicerad den 17 Juni 2015
David Dahlgren Bild: Pixprovider
David Dahlgren

Amasten stängde på onsdagen på 2,65 kronor.

Förvärven är villkorade av bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande.

- De tre förvärven är ett viktigt steg i Amastens ambition att växa med god lönsamhet. Genom förvärven utökar vi Amastens portföljvärde med drygt 50 procent, ökar den genomsnittliga direktavkastningen, får en stabilare intjäning och möjlighet till bättre skalfördelar vilket möjliggör en mer komplett förvaltningsorganisation för ökad lönsamhet, säger vd David Dahlgren.

- Bestånden som ligger i bästa läge på respektive orter förstärker vår närvaro i befintliga förvaltningsregioner och vårt fokus på fastigheter i orter på pendlingsavstånd från regionala tillväxtmotorer. Det finns goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare avseende hyresnivåer och fastighetsvärden och vi ser ytterligare investeringsmöjligheter i flera av orterna. Genom förvärven befäster Amasten ambitionen att portföljen som helhet skall innehålla cirka två tredjedelar bostäder.

- Säljarna lämnar reverser på del av köpeskillingen som höjer Amastens samlade belåningsgrad något, men till en långsiktigt uthållig nivå. Genom betalning delvis i aktier tillförs Amasten långsiktiga och kapitalstarka ägare och därtill väntas vinsten per aktie efter utspädning öka. Dessutom kan vi bättre utnyttja vår kassa till att skapa värde i den nuvarande portföljen. De två sistnämnda faktorerna är viktiga trygghetsfaktorer för våra befintliga aktieägare.

De preliminära köpeskillingarna för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 259 miljoner kronor. Av de totala köpeskillingarna ska preliminärt cirka 5 miljoner kronor erläggas kontant, 77 miljoner kronor erläggas genom revers, samt 176 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om lägst 3,25 kronor per stamaktie.

Reverserna kommer att löpa med årliga räntesatser om 3-4 procent med varierande löptider och amorteringstakt på upp till fem år. Inklusive reverser kommer Amastens samlade belåningsgrad öka något, till 63 procent, vilket dock med god marginal uppfyller det finansiella målet att inte ha en belåningsgrad överstigande 70 procent.
Eventuell förtida återbetalning av reverserna kan under vissa villkor komma att ske i form av nyemitterade stamaktier i Amasten istället för kontant reglering.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY