Image

Amasten: Potential för ytterligare tillväxt

Bolag Vd David Dahlgren ser en betydande potential för tillväxt för Amasten.
Publicerad den 20 Maj 2015
David Dahlgren Bild: Pixprovider
David Dahlgren

Bolaget redovisar förbättrade siffror för Q1.

Hyresintäkterna ökade till 37,6 miljoner kronor (8,5).
Driftsöverskottet ökade till 13,8 miljoner kronor (3,1).
Förvaltningsresultatet ökade till 3,6 miljoner kronor (1,0).
Periodens resultat ökade till 8,9 miljoner kronor (1,0).

- Genom investeringar i fastighetsbeståndet och effektivisering av förvaltarorganisationen har vi både sänkt kostnader och höjt intäktsbasen genom att förbättra fastigheternas standard. Sedan årsskiftet har stora delar av den gamla förvaltningsorganisationen bytts ut. Därtill förstärktes den kamerala uppföljningen och verksamhetens uthyrningsfokus. Som jag nämnde i bokslutskommunikén fungerade inte förvaltningen tillfredsställande i delar av beståndet under 2014, och kostnaderna var för höga. Förändringarna har redan börjat ge positiva resultat. Periodens förvaltningsresultat steg till 3,6 miljoner kronor, en markant förbättring även jämfört med föregående kvartal. Trots att första kvartalet normalt har säsongsmässigt högst kostnader sjönk kostnaderna per kvadratmeter jämfört med fjärde kvartalet. Kostnaderna sjönk framför allt i region Syd där också de organisatoriska förändringarna var störst, skriver David Dahlgren i vd-ordet.

Han pekar också på sänkta räntekostnader:
- Amastens strategi med relativt kort räntebindning och stor flexibilitet i skuldportföljen har fallit väl ut. Vi har dragit nytta av genomförda refinansieringar under fjärde kvartalet och fortsatt sjunkande räntor. Under första kvartalet uppgick den genomsnittliga räntekostnaden till 2,45 procent. Det är en markant minskning jämfört med fjärde kvartalet då den genomsnittliga räntekostnaden var 3,5 procent, och bättre än prognosen för första kvartalet som var 2,75 procent. Portföljens planerade tillväxt under året väntas förbättra möjligheterna till ytterligare refinansieringar till förmånliga villkor.

Om framtiden skriver han:
Amasten växte med 270 procent under 2014 och det finns betydande potential i att fortsätta växa inom vår unika nisch med fokus på bostäder i klusterorter på pendlingsavstånd från större tillväxtcentra.Våra planer på fortsatt tillväxt ligger fast. Vi möter ett positivt gensvar från potentiella säljare för Amastens inriktning på att satsa på relationer till hyresgästerna och investera långsiktigt i fastighetsbeståndet.
- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY