Image

Amasten utvecklar alla sina fastigheter med fiber

Energi/miljö Amasten har tecknat avtal att bygga fibernät för tv, bredband och telefoni till samtliga hyresgäster i sitt bestånd. Satsningen sker i samarbete med Telia.


Amasten fortsätter öka substansvärdet

Bolag Amastens substansvärde är nu uppe i 4,87 kronor (3,92). I Q3-rapporten var substansvärdet 4,50 kronor.


Amasten fortsätter köpa i Finspång

Transaktioner Amasten köper två bostadsfastigheter i Finspång. Fastigheterna Intendenten 1 och Väktaren 1 utgörs till 94 procent av bostäder. Säljare är Limhamnshus Förvaltning AB.


Amasten mot huvudlistan: "Har gjort alla förberedelser"

Bolag Amastens vd David Dahlgren är ödmjuk inför den blomstrande fastighetsmarknaden – men siktar mot huvudlistan nästa år: ”Ökar trovärdigheten”.


Amasten emitterar ytterligare obligationslån

Ekonomi/Finansiering Amasten har beslutat att emittera ytterligare obligationer – inom ramen för bolagets befintliga obligationsvillkor – för 175 miljoner kronor.


Amasten fortsätter förbättra substansvärdet

Bolag Amastens substansvärde är nu uppe i 4,20 kronor per aktie, en ökning med 11 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och med 3 procent jämfört med första kvartalet.


Amasten köper bostadsbestånd i Ronneby

Transaktioner Amasten - som från fredagen handlas på First North Premier - köper ett centralt beläget fastighetsbestånd i Ronneby av Havsklippan Invest AB för 186 miljoner kronor.


Amasten siktar på huvudlistan – byter certified adviser

Bolag First North-listade Amasten siktar på att ta klivet till huvudlistan under 2017. Som ett led i detta byter man nu certified adviser till FNCA Sweden.


Fastator säljer sista fastigheterna

Transaktioner Fastator säljer sitt sista direktägda fastighetsinnehav och blir därmed landets enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn.


Balder säljer sina Amasten-aktier

Bolag Balder säljer sina tio miljoner stamaktier i Amasten, motsvarande 6,7 procent av kapitalet. Köpare är ett annat börsnoterat fastighetsbolag.


Amasten säljer två fastigheter i Eslöv

Transaktioner Amasten har sålt fastigheterna Örtofta 15:31 och Örtofta 15:60 i Eslöv för 14 miljoner kronor.


Amasten emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Amasten har beslutat att emittera ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 150 miljoner kronor med förfall i juni 2019. Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 6,00 procent och ha ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor.


Amastens substans över fyra kronor

Bolag Amastens substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 4,07 kronor per aktie, 15 öre upp jämfört med bokslutet för 2015.
Aktien handlas till en betydande rabatt, i går stängde den på 3,08 kronor.


Amasten säljer fastighet i Perstorp

Transaktioner Amasten har, via dotterbolag, tecknat avtal om avyttring och frånträtt fastigheten Perstorp 21:7 i centrala Perstorp.


Amasten: Substansvärde 3,92 kronor

Bolag Amastens substansvärde är i bokslutskommunikén uppe i 3,92 kronor. I går stängde handeln i bolagets aktie på 2,89 kronor.


Amasten rekryterar projekt- och teknikchef

Karriär Christopher Köhler har rekryterats till en nyinrättad roll som projekt- och teknikchef från och med februari 2016.


Amasten säljer två fastigheter i Skärblacka

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att, via dotterbolag, avyttra fastigheterna Kullerstads-Åby 2:48 och 3:7 i centrala Skärblacka i Norrköpings kommun.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har ingått avtal om att köpa ett bestånd i Härnösand till ett värde om 140 miljoner kronor.
Säljare är City-Fastigheter i Umeå Invest som säljer hela sitt Härnösandsbestånd.


Amasten emitterar till 3,25

Transaktioner Amasten tillträder nu beståndet som bolaget köper av Sterner Stenhus och Kvalitena.
En del av köpeskillingen – 81,4 miljoner kronor – erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Dessa emitteras till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor.
Samtidigt reviderar Amasten upp sin resultatprognos för 2015.


Amasten betalar med nyemitterade aktier

Bolag Amastens planerade förvärv av fastigheter för 648 miljoner kronor ska delvis betalas med nyemitterade stamaktier – teckningskursen blir lägst 3,25 kronor per aktie.
Detta enligt ett förslag som Amastens bolagsstämma ska ta ställning till på tisdag.