Image

Willhem: Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Bolag Willhems delårsrapport visar ökande intäkter och driftnetto. Rörelseresultatet uppgår till 829 miljoner kronor (614).
Publicerad den 5 November 2015

Intäkterna ökade till 1 015 miljoner kronor (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98). Driftnettot uppgick till 577 miljoner kronor (543), en ökning med 6 procent.

Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 253 miljoner kronor (95), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (0,7). Realiserad värdeförändring uppgick till 37 miljoner kronor (5).

Rörelseresultatet uppgick till 829 miljoner kronor (614).

Mikael Granath, vd på Willhem:

– Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark. Vår avsikt är att växa och vi utvärderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter. Under perioden har 569 lägenheter i Göteborg och Malmö förvärvats. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober. Utöver detta pågår en inventering av möjliga byggrätter i vår fastighetsportfölj i syfte att skapa möjligheter till förtätning genom nyproduktion. 2015 har utvecklats positivt och vi ser fram emot en lika positiv fortsättning.

Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 14 miljoner kronor (-306). Resultat före skatt uppgick till 666 miljoner kronor (-16). Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 16 028 miljoner kronor (15 202).

Under perioden har 523 lägenheter i Göteborg och 46 lägenheter i Malmö förvärvats till ett fastighetsvärde om 554 miljoner kronor. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober. I Borås har en fastighet som innehåller lokaler avyttrats. I Ulricehamn, Malmö och Karlstad har totalt 357 lägenheter avyttrats. Totalt fastighetsvärde för avyttrade fastigheter uppgick till 306 Mkr.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Willhem på Branschguiden

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.

Läs mer om Willhem på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige